اعلامیه های مطبوعاتی

سه‌شنبه ۱۳۹۱/۵/۱۰ - ۱۲:۲۸

امضاء تفاهمنامه بین وزارت مخابرات و تحصیلات عالی

 

===============================================================

 

اعلامیه مطبوعاتی

تاریخ: 1391/5/10

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افتخار دارد که درکنار پیشرفت ها  و دستاورد های مخابراتی

یکشنبه ۱۳۹۱/۵/۸ - ۱۲:۲۷

اطلاعیه مطبوعاتی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی به ارتباط ثبت وراجستریشن سیم کارتها

Aarm

وزرات مخابرات وتکنالوجی معلوماتی

ریاست دفتر مقام

مدیریت عمومی اطلاعات عامه

اطلاعیه مطبوعاتی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی  به ارتباط ثبت وراجستریشن سیم کارتها

 

مؤرخ 8 / 5 / 1391

 

 

دوشنبه ۱۳۹۱/۴/۵ - ۱۲:۱۶

ضبط شش پایه سیم باکس در شهر کابل

 

 

اطلاعیه مطبوعاتی

مؤرخ 5 / سرطان /1391

 

ساعت : 10 قبل ازظهر

 طبق احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یگانه مرجع مسئول تنظیم امور مربوط به سکتور مخابراتی در سطح کشور

یکشنبه ۱۳۹۱/۴/۴ - ۱۲:۲۴

افتتاح دستگاه تلیفون دیجیتل تایمنی

موضوع : افتتاح دستګاه تلیفون دیجیتل سیمدار تایمنی
سکتورمخابرات و تکنالوجی معلوماتی یکی ازسکتورهای مهم و زیربنایی کشور بشمار میرود. این سکتوربر علاوه تامین ارتباطات
صوتی، تصویری و معلوماتی)دیتا( در

یکشنبه ۱۳۹۱/۴/۴ - ۱۰:۲۵

ضبط شش پایه سیم باکس در شهر کابل

 

 

اطلاعیه مطبوعاتی

مؤرخ 5 / سرطان /1391

ساعت : 10 قبل ازظهر

 طبق احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یگانه مرجع مسئول تنظیم امور مربوط به سکتور مخابراتی در سطح کشور

سه‌شنبه ۱۳۹۱/۲/۵ - ۱۰:۱۹

کاهش در قیمت های انترنیتی

        تاریخ:  ۵ /  ثور / ۱۳۹۱

===============================================================

 

کاهش در قیمت های انترنیتی

 

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افتخار دارد که درکنار پیشرفت ها  و

دوشنبه ۱۳۹۰/۸/۲ - ۱۰:۱۶

ضبط چهارپایه دستگاه سیم بکس و جمع آوری 4122 عدد سیم کارت ها ی موبایل

ضبط چهارپایه دستگاه سیم بکس و جمع آوری 4122 عدد سیم کارت ها ی موبایل
متکی بر احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی ، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یگانه مرجع مسوول تنظیم و نظارت از امورمربوط به
سکتورمخابراتی

Pagination