گالری رسانه

محمد فهیم هاشمی: نرخ اینترنیت باید ارزان شود!

سنگ تهداب پروژۀ مطبعۀ اسناد مصئون افغانستان گذاشته شد

افتتاح مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی برای جوانان و محصلین IT

جلسه مشورتی با مسوولین شرکت های خدمات انترنیتی به خاطر کاهش قیمت انترنیت

دیدار از شرکت مخابراتی سلام و صحبت با مشتریان در باره مشکلات شان

افتتاح اولین مرکز آسان خدمت برای جمع آوری عواید و جواز های تجارتی

اشتراک در چهاردهمین کنفرانس ملی IT افغانستان

اشتراک وزیر مخابرات در کنفرانس سران اتحادیۀ جهانی مخابرات (ITUPP-Dubai2018)

از روز جهانی پست تجلیل بعمل آمد

اشتراک پوهنوال داکتر هادی هدایتی معین وزارت مخابرات و هئت همراه شان رییس افغان تیلیکام در پنجاه و سومین جلسه مشترک شورای سران ادارات منطقه ای مخابرات در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان

ویب سایت نهاد های دولتی با سیستم و دیزاین جدید مبدل می گردد