گالری رسانه

برنامه حسابدهی دولت به ملت سال ۱۳۹۹

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، البوم عکس از برنامه حسابدهی دولت به ملت حوت ۱۳۹۹

حسابدهی دولت به ملت

کارکردها در بخش خدمات پُستی طی سال ۱۳۹۹

اهداف و مسوولیت های عمده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

فعالیت های عمده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

هفته قانون اساسی و هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی گرامی باد!

سمینار آگاهی دهی قانون دسترسی به اطلاعات‎ ‎در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دایر شد

البوم سمینار آگاهی دهی ثبت و بررسی دارایی‌ها‎ ‎در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

امضای تفاهمنامه همکاری در بخش مخابرات و اطلاع‌رسانی میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره ‏‏(‏Turkmenaragatnashyk‏) ترکمنستان‏

بیرق نماد اتحاد و اقتدار ماست؛ روز ملی بیرق مبارک!

دیدار والی بامیان با وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

محمد فهیم هاشمی: نرخ انترنیت باید ارزان شود!

سنگ تهداب پروژۀ مطبعۀ اسناد مصئون افغانستان گذاشته شد

افتتاح مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی برای جوانان و محصلین IT

جلسه مشورتی با مسوولین شرکت های خدمات انترنیتی به خاطر کاهش قیمت انترنیت

Pagination