همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۳:۱۶ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت هرات - بادغيس الی فارياب برای لات های اول، دوم و چهارم

پروژه کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت هرات - بادغيس الی فارياب برای لات های اول، دوم و چهارم

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۳:۹ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد پروژه لات اول و سوم پروژه کندن کاری، پايپ و کيبل اندازی مسير ولايت نيمروز الی ولسوالی دلارام تحت سه لات

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد پروژه لات اول و سوم پروژه کندن کاری، پايپ و کيبل اندازی مسير ولايت نيمروز الی ولسوالی دلارام تحت سه لات

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۳:۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد پروژه لات سوم پروژه کندن کاری، پايپ و کيبل اندازی مسير ولايت هرات، بادغيس الی فارياب تحت پنج لات

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد پروژه لات سوم پروژه کندن کاری، پايپ و کيبل اندازی مسير ولايت هرات، بادغيس الی فارياب تحت پنج لات

شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ - ۱۴:۳۲ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط ولایات شرکت مخابراتي افغان تیلی کام از بابت ماه ثور سال ۱۴۰۳

وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط ولایات شرکت مخابراتي افغان تیلی کام از بابت ماه ثور سال ۱۴۰۳

شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ - ۱۴:۲۶ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه ،انتقال ،نصب و احاطه سایت های مخابراتی

تهیه ،انتقال ،نصب و احاطه سایت های مخابراتی

شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ - ۱۴:۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک تهیه و تدارک ۴ قلم وسایل فایبرنوری، ۳ پایه اسکنر و دوازده عدد رم - باز و انتقال تاور ۳۰ متره گرین فیلد از سایت PAR - تهیه و ۱۰۰ خاده نل جستی

تهیه و تدارک تهیه و تدارک ۴ قلم وسایل فایبرنوری، ۳ پایه اسکنر و دوازده عدد رم - باز و انتقال تاور ۳۰ متره گرین فیلد از سایت PAR - تهیه و ۱۰۰ خاده نل جستی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۶ - ۱۵:۴۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک سیستم ویدیو کنفرانس جدید و ۲ پایه کمپیوتر لپ

تهیه و تدارک سیستم ویدیو کنفرانس جدید و ۲ پایه کمپیوتر لپ

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۴:۱۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک پایپ HDPE ، وسایل فایبرنوری ، تجهیزات سیسکو ، اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، لاین کارت 10GIG – ، اجرا پروژه تمدید کیبل فایبرنوری و میدیا کنورتر معه

تهیه و تدارک پایپ HDPE ، وسایل فایبرنوری ، تجهیزات سیسکو ، اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، لاین کارت 10GIG – ، اجرا پروژه تمدید کیبل فایبرنوری و میدیا کنورتر معه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۱۱ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۳۵ لینک هواوی مایکروویف تحت عنوان دو پروژه (HW 23 Links + P2P Spare Parts) و(HW 12 Links + P2P Spare Parts)

تهیه و تدارک ۳۵ لینک هواوی مایکروویف تحت عنوان دو پروژه (HW 23 Links + P2P Spare Parts) و(HW 12 Links + P2P Spare Parts)

Pagination