همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۲ - ۱۰:۴۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون مرکز

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون مرکز

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ - ۱۷:۳۱ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک پرزه جات مختلف النوع جنراتور ها مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تهیه و تدارک پرزه جات مختلف النوع جنراتور ها مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ - ۱۵:۳۷
Background image

تهیه و تدارک سیستم نلدوانی گاز آشپزخانه مرکزی جهت پخت پز طعام و نل جستی

تهیه و تدارک سیستم نلدوانی گاز آشپزخانه مرکزی جهت پخت پز طعام و نل جستی

یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ - ۱۳:۳۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره مخابراتی گرین فیلد در زون ننگرهار

اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره مخابراتی گرین فیلد در زون ننگرهار

پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ - ۱۲:۱۱ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک تجهیزات مختلف النوع مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تهیه و تدارک تجهیزات مختلف النوع مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۷ - ۱۴:۵۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون غرب

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون غرب

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۷ - ۱۲:۱۵ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قراردادپروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی که شامل قرارداد چهار چوبي زون شمال و شمال شرق

اطلاعیه تصمیم اعطا قراردادپروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی که شامل قرارداد چهار چوبي زون شمال و شمال شرق

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۲/۲۶ - ۹:۵۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون پکتیا

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون پکتیا

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۰ - ۱۶:۳۴ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک روغنیات ماه جوزا 1402 مورد ضرورت سایت های مخابراتی و ترانسپورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تهیه و تدارک روغنیات ماه جوزا 1402 مورد ضرورت سایت های مخابراتی و ترانسپورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

Pagination