همه بست های خالی

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۴:۴

کابل

Background image

اعلان مجدد بست های کمبود کادرعلمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی کمبود کادر علمی دیپارتمنت های خویش را در بست های ذیل بار مجدد به اعلان می سپارد.

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سال 1398 در بست های ذیل . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۱:۵۹
Background image

اعلان مجدد بست های کمبود کادرعلمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی

انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی کمبود کادر علمی دیپارتمنت های خویش را در بست های ذیل بار مجدد به اعلان می سپارد.

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سال 1398 در بست های ذیل . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۱:۲۳

کابل

Background image

اعلان بست های کمبود کادری علمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی:

اعلان کاریابی

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سال 1398 در بست های ذیل به کادر علمی واجد شرایط که دارای تحصیلات عالی، ماستری یا دوکتورا در رشته انجینیری تیلی کمونیکیشن و رشته . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳ - ۱۱:۳۳

کابل

Background image

یک بست ۷ تحویلدار تجهیزات مخابراتی و آی تی ریاست اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به اعلان سپرده شد:

 اعلان کاریابی

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به ماده (۲ الف) اساسات اعلان طرزالعمل تعینات . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۱۲:۵۶

کابل

Background image

یک بست ۷ دریور ریاست اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به اعلان سپرده شد:

 اعلان کاریابی

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به ماده (۲ الف) اساسات اعلان طرزالعمل تعینات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۵ - ۸:۴۶

کابل

Background image

به تعداد (۱۲) بست کمبود، سوم و چهارم دوایر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از طریق سیستم رتب ومعاش به اعلان سپرده شد

 

اعلان کاریابی

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به مواد هشتم، نهم، و دهم طرزالعمل تعیینات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۱:۳۸

کابل

Background image

لیست دو بست هفتم (۷) شامل سیستم رتب و معاش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به اعلان سپرده شد

اعلان کاریابی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با درنظرداشت فرمان شماره (۳۲) مورخ   1387/3/26 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قانون کارکنان خدمات ملکی تعدیل رتب کارکنان دولت را به سیستم . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۳ - ۱۰:۲
Background image

لـسـت بســت های ســوم و چهارم شــامـل ســیـســتم رتب و معاش دوایـر مـرکـزی وزارت مخــابــرات و تکـنـالـوژی مـعـلـومـاتی که به اعلان ســـــپـرده شــد

. . .
مشخصات بست ملاحظات
عنوان وظیفه بست تعداد تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان ریاست
انجنیر شبکه 4 1 1398/7/22
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۳ - ۹:۵۶
Background image

سکرتر دارالانشای شورای ICT ریاست دفتر

اطلاعیه ریاست منابع بشری

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . . .

Pagination