اعلامیه های مطبوعاتی

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۱:۱۴

خبرنامه

وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس اخیرا در هماهنگی با وزارت محترم صحت عامه و همکاری تخنیکی شرکت فیسبوک به منظور مبارزه از جلوگیری شیوع بیشتر بیماری ناشی از ویروس کرونا (کوید ۱۹)، برنامه خودکار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۹ - ۱۵:۱۰

ستراتیژی سه ساله زیربنای شبکۀ فایبر نوری افغانستان اجرایی گردید

ستراتیژی سه ساله زیربنای شبکۀ فایبر نوری افغانستان اجرایی گردید.

تاریخ: پنجشنبه، 29/1/1398 هـ ش

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی استراتیژی سه ساله توسعه زیربنای شبکۀ ملی فایبر نوری افغانستان را

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۸ - ۱۶:۱۴

شورای عالی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی افغانستان توسط رئیس جمهور منظور گردید

اعلامیه مطبوعاتی
۲۸ حمل ۱۳۹۸
شورای عالی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی افغانستان توسط رئیس جمهور منظور گردید

مسودۀ مقررۀ شورای عالی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اففانستان که دارای چهار فصل و 28 ماده

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۹:۱۳

کنفرانس مطبوعاتی وزیر مخابرات در مورد کیفیت 10 در صد محصول خدمات مخابرتی، سیستم ریال تایم، جمع آوری سیمکارت های غیر راجستر شده و کاهش یافتن قیمت های انترنت

امروز شنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۸، محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد جمع آوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی توضیحات ارایه نموده افزود که کمیته مشترک متشکل

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۵:۱۲

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همه مکاتب کشور را از طریق شبکه فایبر نوری باهم وصل می نماید

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همه مکاتب کشور را از طریق شبکه فایبر نوری باهم وصل می نماید

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درعرصه فراهم آوری تسهیلات تعلیمات معاصر با وزارت معارف و اداره تنظیم

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۹ - ۱۵:۵۴

قرار داد سیستم جمع آوری محصول خدمات مخابراتی( RTDMS) امضاء شد

کابل، افغانستان: قرار داد سیستم جمع آوری محصول خدمات مخابراتی ( Real Time Data Management System)، روز پنجشنبه توسط محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی ومعلوماتی و و محترم Joshua G. Bustos رییس

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۱۵:۵۰

مرکز حکومتداری الکترونیک افغانستان با حضور مقامات عالی رتبه دولتی افتتاح شد

مرکز حکومتداری الکترونیکی افغانستان تحت چتر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حالیکه محترم پروفیسور دکتور همایون قیومی و محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حضور داشت، افتتاح گردید.

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۵:۵۹

طرح وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مبنی بر کاهش نرخ های دارک فایبر، باندویت انترنت و ستلایت از سوی شورای عالی اقتصادی مورد تأیید قرار گرفت

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طرح خویش را در مورد کاهش نرخ های دارک فایبر، بندویت انترنت و ستلایت (افغان ست 1) به شورای عالی اقتصادی ارائه و در جلسۀ 26 سال 1397 آن شورا مورد تأیید قرار گرفت

در

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ - ۱۵:۵۱

کابل، افغانستان: زمینه استفاده از انترنت مصؤن به ویژه برای کودکان وزنان فراهم گردد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان با حضور وزارت معارف و وزارت امور زنان و شرکت تکنیشن از رورز جهانی انترنیت مصوون تجلیل کرد.

هدف از تجلیل روز جهانی انترنت مصؤون ایجاد فضای مناسب برای خانمان

Pagination