انفوگرافیک‌ها

 

تزویر الکترونیکی مزایای استفاده از تکنالوژی در شرایط سخت
جرایم سایبری سواد دیجیتلی
افغانستان چهاراهی دیتا و معلومات وزارت مخابرات یکی از ادارات مهم و تخصصی است بیانیه معصومه خاوری انفوگرافیک
بیانیه معصومه خاوری وزیر مخابرات در ارگ زندگی امروز انسان ها
طرح پلان‌های موثر دری معصومه خاوری (ITU) در سال ۱۸۶۵ نخستین کنوانسیون جهانی تلګراف در ړاریس به امضا رسید
یکی از اهداف اتحادیه بین المللی مخابرات در سال ۲۰۲۱ توسعه فناوری
روز جهانی مخابرات ۱۷ می روز جهانی مخابرات
پیام تبریکی ۱۰۰ سالگی افغانستان و ترکیه بیرق دو کشور

 

پیام تبریکی ۱۰۰ سالگی افغانستان و ترکیه

 

اهداف اساسی وزارت مخابرات

 

کارکردها در سال مالی ۱۳۹۹ انفوگرافیک

 

تمرکز فعالیت های عمده وزارت ۱۳۹۹ انفوگرافیک

 

با امضاء الکترونیکی مصؤن بمانید انفوگرافیک

 

پالیسی ها و تطبیق پروژه ها انفوگرافیک

 

پیام تبریکی سال ۱۴۰۰

 

فعالیت و خدمات انترنتی

 

ادغام مجدد ادارات وزارت مخابرات