اعلامیه های مطبوعاتی

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۹ - ۱۵:۵۴

قرار داد سیستم جمع آوری محصول خدمات مخابراتی( RTDMS) امضاء شد

کابل، افغانستان: قرار داد سیستم جمع آوری محصول خدمات مخابراتی ( Real Time Data Management System)، روز پنجشنبه توسط محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی ومعلوماتی و و محترم Joshua G. Bustos رییس

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۱۵:۵۰

مرکز حکومتداری الکترونیک افغانستان با حضور مقامات عالی رتبه دولتی افتتاح شد

مرکز حکومتداری الکترونیکی افغانستان تحت چتر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حالیکه محترم پروفیسور دکتور همایون قیومی و محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حضور داشت، افتتاح گردید.

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۵:۵۹

طرح وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مبنی بر کاهش نرخ های دارک فایبر، باندویت انترنت و ستلایت از سوی شورای عالی اقتصادی مورد تأیید قرار گرفت

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طرح خویش را در مورد کاهش نرخ های دارک فایبر، بندویت انترنت و ستلایت (افغان ست 1) به شورای عالی اقتصادی ارائه و در جلسۀ 26 سال 1397 آن شورا مورد تأیید قرار گرفت

در

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ - ۱۵:۵۱

کابل، افغانستان: زمینه استفاده از انترنت مصؤن به ویژه برای کودکان وزنان فراهم گردد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان با حضور وزارت معارف و وزارت امور زنان و شرکت تکنیشن از رورز جهانی انترنیت مصوون تجلیل کرد.

هدف از تجلیل روز جهانی انترنت مصؤون ایجاد فضای مناسب برای خانمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ - ۱۶:۱۱

افغانستان در مورد خریداری اینترنت ارزان از طریق ایران موافقت نمود

محترم شهزاد "آریوبی" وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی دیدار رسمی دو روزه خود ضمن بازدید از شرکت دولتی TIC آقای محمد رضا "آذری جهرمی" وزیر مخابرات و تکنالوژی ایران ملاقات نموده و در باره روابط

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲ - ۱۵:۴۳

اعلامیه مطبوعاتی جمع آوری شفاف 10 فیصد محصول خدمات مخابراتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد به جمع آوری شفاف 10 فیصد محصول خدمات مخابراتی بوده و در روشنی قوانین نافذه کشور در برابر دولت و مردم مسئول و پاسخگو می باشد.

مراحل تدارکاتی ایجاد سیستم دیتا

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۱۵:۴۸

افغانستان عضویت پروژه TASİM را حاصل نمود

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان به هدف اتصال منطقوی در مذاکرات با کشورهای همسایه توانست عضویت پروژه TASİM (شاهراه ترانزیت معلومات اروپا و آسیا) را بدست آورد.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۵ - ۱۵:۸

دیدگاه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوما ی ت در مورد گزارش ادارۀ عالی بررسی

دیدگاه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوما ی ت در مورد گزارش ادارۀ عالی بررسی

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲ - ۱۵:۴۵

وزارت مخابرات با راه اندازی پروژه های زیربنایی تکنالوژی معلوماتی، ۹۱.۶۳ درصد بودجه انکشافی را مصرف کرده است

رهبری و کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با سعی و تلاش ها جهت تطبیق پروژه های انکشافی توانسته است که ۹۱.۶۳ درصد بودجه انکشافی سال ۹۷ مالی خویش را به مصرف رساند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی

Pagination