اعلامیه های مطبوعاتی

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱/۱۵ - ۱۵:۳۸

دو تفاهمنامۀ همکاری در ساحۀ مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میان افغانستان و ازبکستان به امضا رسید

بمنظور توسعه و گسترش روابط موجود، محترم شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در جریان سفر خویش به ازبکستان بتاریخ 41 حمل 4931 تفاهمنامۀ همکاری استراتیژیک را با محترم عظیم احمد خدای

یکشنبه ۱۳۹۷/۱/۵ - ۱۵:۳۴

نرخ بسته های انترنتی کاهش یافت!

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جهت استفاده موثر از ظرفیت ها  وکاهش نرخ بسته های انترنتی طرحِ را به شورای عالی اقتصادی کشور پیشنهاد نمود که  بعد از تأیید شورای عالی اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه در

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱/۱ - ۱۵:۲۳

قیمت دومین های (.af) کاهش یافت

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قیمت دومین های .af را کاهش داد، قبلا فیس سالانه دومین های متذکره 50 دالر امریکایی بود که بنابه لزوم دید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و بر اساس فیصله رهبری وزارت،

چهارشنبه ۱۳۹۱/۵/۱۸ - ۱۲:۳۱

سیم کارت به تعداد هفده (17) قلم وسایل ملحقه سیستم مذکور را ضبط و جمع اوری کردند.

سیم کارت به تعداد هفده (17) قلم وسایل ملحقه سیستم مذکور را ضبط  و جمع اوری کردند

سه‌شنبه ۱۳۹۱/۵/۱۰ - ۱۲:۲۸

امضاء تفاهمنامه بین وزارت مخابرات و تحصیلات عالی

 

===============================================================

 

اعلامیه مطبوعاتی

تاریخ: 1391/5/10

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افتخار دارد که درکنار پیشرفت ها  و دستاورد های مخابراتی

یکشنبه ۱۳۹۱/۵/۸ - ۱۲:۲۷

اطلاعیه مطبوعاتی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی به ارتباط ثبت وراجستریشن سیم کارتها

Aarm

وزرات مخابرات وتکنالوجی معلوماتی

ریاست دفتر مقام

مدیریت عمومی اطلاعات عامه

اطلاعیه مطبوعاتی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی  به ارتباط ثبت وراجستریشن سیم کارتها

 

مؤرخ 8 / 5 / 1391

 

 

دوشنبه ۱۳۹۱/۴/۵ - ۱۲:۱۶

ضبط شش پایه سیم باکس در شهر کابل

 

 

اطلاعیه مطبوعاتی

مؤرخ 5 / سرطان /1391

 

ساعت : 10 قبل ازظهر

 طبق احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یگانه مرجع مسئول تنظیم امور مربوط به سکتور مخابراتی در سطح کشور

یکشنبه ۱۳۹۱/۴/۴ - ۱۲:۲۴

افتتاح دستگاه تلیفون دیجیتل تایمنی

موضوع : افتتاح دستګاه تلیفون دیجیتل سیمدار تایمنی
سکتورمخابرات و تکنالوجی معلوماتی یکی ازسکتورهای مهم و زیربنایی کشور بشمار میرود. این سکتوربر علاوه تامین ارتباطات
صوتی، تصویری و معلوماتی)دیتا( در

یکشنبه ۱۳۹۱/۴/۴ - ۱۰:۲۵

ضبط شش پایه سیم باکس در شهر کابل

 

 

اطلاعیه مطبوعاتی

مؤرخ 5 / سرطان /1391

ساعت : 10 قبل ازظهر

 طبق احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یگانه مرجع مسئول تنظیم امور مربوط به سکتور مخابراتی در سطح کشور

Pagination