اعلان کارمندیابی: به تعداد (۲۵) بست کمبود سوم و چهارم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رقابت گذاشته میشود

naweed_admin
شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۸:۳۱

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اسنادها:

 رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق اینــــجا کلیک نمایید.

سافت فورم کاریابی اینـــــــجا کلیک نمایید.

نوت: قبل از انتخاب بست مورد نظر رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق را به دقت مطالعه نمایید همچنان قابل یادآوریست که فورم ها خانه پری شده تنها حضوری پذیرفته میشود.

یادداشت: آن عده از بست های که اعلان مجدد هستند از ۱۷ الی ۲۴ ماه عقرب ۱۳۹۹ و متباقی بست ها از ۱۷ الی  ۲۷ مهلت دارند 

 

جدول بست ها:

شماره عنوان بست بست تعداد بست ریاست دانلود فایل
۱ آمر محاسبه ۳ ۱ ریاست مالی دانلود لایحه وظایف
۲ واحد (آمر) تکنالوژی های نوظهور ۳ اعلان مجدد ۱ ریاست نوآوری و ساینس دانلود لایحه وظایف
۳ کارشناس تحلیل پروژه ها و گزارشدهی ۳ اعلان مجدد ۲ نظارت و ارزیابی دانلود لایحه وظایف
۴ انجنیر دیتابیس پی کی آئی ۴ ۱ امنیت سیستم های معلومات دانلود لایحه وظایف
۵ انجنیر سیستم های نیکسا ۴ ۱ امنیت سیستم های معلومات دانلود لایحه وظایف
۶ تحلیل گر تجارت و بازار کار ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۷ کارشناس اتحادیه های تکنالوژی معلوماتی ۴ ۱ ریاست دفتر مقام دانلود لایحه وظایف
۸ کارشناس اطلاع رسانی ۴ ۱ واحد رسانه ها دانلود لایحه وظایف
۹ کارشناس انکشاف پالیسی تکنالوژی های نوین (انترنت اشیا، دیتای بزرگ، هوش مصنوعی و بلاک چاین) ۴ ۱ ریاست پالیسی و پلان دانلود لایحه وظایف
۱۰ کارشناس پالیسی سازمان های پُستی ۴ ۱ واحد (آمریت پالیسی پُست) دانلود لایحه وظایف
۱۱ کارشناس تنظیم و پیگیری فیصله های آی سی تی ۴ ۱ ریاست دفتر دانلود لایحه وظایف
۱۲ کارشناس حفظ و نگهداری از سیستم ها ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۱۳ کارشناس حمایت از مراکز تحقیق و توسعه ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۱۴ کارشناس سکتور خصوصی ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۵ کارشناس متشبسین کوچک، متوسط و بزرگ ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۶ انجنیر بخش تخنیک پارک تکنالوژی عالی ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT دانلود لایحه وظایف
۱۷ کارشناس امور مالی ۴ ۱ اپرا دانلود لایحه وظایف
۱۸ کاشناس بازاریابی آی پی و دومین ۴ ۱ امنیت سیستم های معلومات دانلود لایحه وظایف
۱۹ کارشناس بازنگری (RE-ENGINEERING) پروسه های حکومتی ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۰ کارشناس بودجه سازی ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۱ کارشناس خدمات تحقیقاتی و ارتباط بین المللی ۴ ۱ ساینس و نوآوری دانلود لایحه وظایف
۲۲ کارشناس مدیریت و پالیسی ۴ ۱ ریاست عمومی CDO دانلود لایحه وظایف
۲۳ کارشناس مهارت های دیجیتلی ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی دانلود لایحه وظایف
۲۴ متخصص تفتیش سایبر ۴ ۱ امنیت سیستم های معلومات دانلود لایحه وظایف