دفاتر ولایتی

ریاست‌های هماهنگ کننده دیجیتلی در تمامی ولایت‌ها، ریاست های ولایتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی‌اند. این ریاست‌ها به منظور رهبری مدیریت و نظارت از امور مربوطه به عرضه خدمات تکنالوژی و دیجیتلی در سطح ولایات و ولسوالیها و تطبیق رهنمودها و طرزالعمل ها و پالیسی های وزارت را به عهده دارند.

برای جزییات بیش‌تر، شامل آدرس ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی، معرفی ولایت، شماره‌های تماس، معرفی ریاست های ولایتی، پلان‌های اداره و دست‌آوردهای‌شان، روی «معلومات بیش‌تر» ولایت مورد نظرتان کلیک نمایید.

شماره اداره موقعیت اداره شماره تماس ایمیل آدرس معلومات اداره
۱ پکتیکا پهلوی د افغانستان بانک، والسوالی ارگون، ولایت پکتیکا ۰۷۴۴۱۱۰۶۷۰  ۰۷۷۱۲۰۳۲۴۵ arsalahhashami@gmail.com

folder معلومات بیشتر...  

۲ کندز ناحیه اول شهر کندز، گذر معارف، مرکز شهر

۰۷۴۴۲۴۴۳۴۴

akhtarm14@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۳ میدان وردک پهلوی مستوفیت، ناحیه اول، میدان شهر ۰۷۸۶۲۹۴۵۶۹ mirwais.sharzad@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۴ کندهار ناحیه ۱۴ ، مقابل مقام ولایت، شهر کندهار

۰۷۰۰۳۷۳۵۳۸

sabawoon.kdr@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۵ بامیان سرتپه چونی مرکز بامیان، جوار ولایت سابقه ۰۷۶۶۲۸۶۳۷۸ zabihullah4830@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۶ تخار شهر تالقان، ناحیه دوم، گذر مشتانی ها، سرک مخابرات، جوار ریاست اطلاعات و فرهنگ

۰۷۰۰۶۰۷۳۷۰

ghtalash@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۷ لوگر مرکز ولایت لوگر، پهلوی شاروالی، مقابل مقام ولایت لوگر ۰۷۹۹۲۷۵۷۲۴  ۰۷۴۴۱۲۵۰۰۴ logar@mcit.gov.af folder معلومات بیشتر...
۸ دایکندی مرکز ولایت، طرف شرق شهرک جدید نیلی، جوار میدان هوایی دایکندی

۰۷۷۴۸۸۰۵۲۷ ۰۷۹۰۹۰۸۴۶۶

lutfullah293@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۹ بدخشان ناحیه پنجم شهر فیض آباد، عقب جمن ورزشی آمریت المپیک، متصل ریاست امنیت ملی بدخشان

۰۷۹۹۳۰۲۴۹۹

hidary.af@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۰ لغمان سه راهی شهید محمد عمر، پهلوی قومندانی امنیه سابق، ناحیه اول، شهر مهترلام لغمان

۰۷۰۰۶۳۸۹۴۱

m.hamayunshams@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۱ ارزگان ناحیه سوم، شهر ترینکوت پهلوی محکمه استناف

۰۷۴۹۸۳۲۱۵۶  ۰۷۰۳۷۶۰۳۰۱

abdulqayum.zafari@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۲ خوست ناحیه دوم، مقابل لیسه الفتح، سرک شاروالی، شهر خوست ۰۷۴۴۹۹۶۷۱۶ arifjanani@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۳ پنجشیر جوار محکمه استیناف، مرکز ولایت پنجشیر

۰۷۸۸۲۰۲۰۰۹

zia.ashna@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۱۴ هرات ابتداء فردوسی یک، سمت غرب، مرکز شهر

۰۷۹۵۶۴۲۴۰۰

alizai.csf@hotmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۵ بادغیس مرکز ولایت، ناحیه دوم شهر، جاده مقام ولایت جوار ریاست زراعت آبیاری و مالداری ۰۷۹۹۲۴۶۴۴۵ azizullah.saberi@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۶ کاپیسا شهر محمود راقی، مرکز کاپیسا، جوار دافغانستان بانک ۰۷۹۶۲۷۱۳۱۲   folder معلومات بیشتر...
۱۷ جوزجان مرکز شهر بندر آقچه، جوار دافغانستان بانک ۰۷۹۹۲۴۶۶۸۸ ۰۷۴۴۴۶۵۷۰۳ mnasimbaligh@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۱۸ پروان مرکز شهر، چاریکار ۰۷۴۴۲۹۲۰۲۷ mujtabanasiry30@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۱۹ غزنی ناحیه دوم، مقابل مقام ولایت، جنب محکمه استیناف، مرکز ولایت

۰۷۴۴۴۰۲۵۱۰  ۰۷۷۸۳۱۸۹۳۲

amanullah.azizi82@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۲۰ ننگرهار چوک مستوفیت، مرکز شهر، جلال آباد

۰۷۰۰۲۲۱۷۶۹ ۰۷۴۴۲۳۵۰۰۰

nagarhar@mcit.gov.af folder معلومات بیشتر...
۲۱ بغلان ناحیه اول، متصل تعمیر سینما پلخمری، شهر پلخمری، ولایت بغلان

۰۷۹۹۳۰۲۶۰۰  ۰۷۴۴۹۷۲۰۵۱

arghandwall@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۲۲ زابل حوزه چهارم، سرک کابل کندهار عقب تعمیر جدید مقام ولایت زابل، مرکز شهر ولایت زابل ۰۷۰۰۲۶۳۸۶۲  ۰۷۴۴۲۶۲۴۶۲ noormohammadnoor@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۲۳ سرپل ناحیه اول، بالاحصار، مرکز شهر سرپل

۰۷۱۱۱۱۴۵۷۲

hosseinqorbani@yahoo.com folder معلومات بیشتر...
۲۴ هلمند ناحیه اول، جاده هلمند، مرکز شهر ولایت هلمند     folder معلومات بیشتر...
۲۵ کابل   ۰۷۶۵۵۵۷۷۷ bilal.sediqee622@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۲۶ بلخ  

۰۷۰۰۰۲۰۱۷۲  ۰۷۴۸۷۲۷۷۷۴

mtaqipoya44@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۲۷ پکتیا  

۰۷۴۴۰۰۷۲۵۲

totakhil490@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۲۸ فاریاب ناحیه اول، مرکز شهر میمنه ولایت فاریاب ۰۷۸۶۵۴۳۳۴۴ yonus.shafaq@gmail.com folder معلومات بیشتر...
۲۹ فراه       folder معلومات بیشتر...
۳۰ سمنگان       folder معلومات بیشتر...
۳۱ غور       folder معلومات بیشتر...
۳۲

کنر

      folder معلومات بیشتر...
۳۳ نیمروز       folder معلومات بیشتر...
۳۴ نورستان       folder معلومات بیشتر...