گزارشات معلوماتی

افتتاح مرکز ۶۷۶۷ برای رهنمایی زنان

 

سخنرانی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مراسم افتتاحییه مرکز مشوره دهی برای زنان و اطفال افغانستان

وزارت مخابرات   |  ۲۷-۴-۱۴۰۰  |
NIXA

 

"نکسا" چیست و برای بهبود خدمات انترنتی در افغانستان چه سهولت‌هایی بوجود آورده است؟

وزارت مخابرات   |  ۲۷-۴-۱۴۰۰  |
حکومتداری الکترونیکی

 

حکومتداری الکترونیک؛ اهمیت، اهداف و نتایج آن

وزارت مخابرات   |  ۲-۵-۱۴۰۰  |