وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با سفیر جدید هند ملاقات کرد

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

امروز یکشنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۷، محترم شهزاد اریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  در دفتر کاری خود با محترم وینی کومار سفیر جدید هند مقیم کابل ملاقات نمود.

محترم آریوبی در صحبت های خویش ضمن خوش آمد گویی علاوه نمود که هند یک کشور دوست خوب با افغانستان بوده و خصوصا در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همکاری های خوب نموده است.

بر علاوه وزیر مخابرات کشور با جانب مقابل در مورد اتصال منطقوی، ارتقای ظرفیت افغان ها در سکتور تکنالوژی معلوماتی، اختصاص بورسیه ها در بخش مخابرات و تكنالوژی معلوماتی (ICT)، همکاری در بخش ماهواره (ستلایت) و موضوعات مرتبط به این سکتور بحث نموده و جانب مقابل متعهد به همکاری در این راستا شد.

قابل ذکر است که وزیر مخابرات کشور با سفیر اسبق هند مقیم کابل نشست های مسلسل به هدف جذب کمک هند داشت که همکاری های ایشان قابل قدر است.