افغانستان عضویت پروژه TASİM را حاصل نمود

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان به هدف اتصال منطقوی در مذاکرات با کشورهای همسایه توانست عضویت پروژه TASİM (شاهراه ترانزیت معلومات اروپا و آسیا) را بدست آورد.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، محترم داکتر محمدهمایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور رئیس جمهوری در امور زیربنایی ، در نشست مشترک با مقامات بلند پایه آذربایجان و ترکمنستان در باره پیاده سازی پروژه TASIM و راه های جدید صحبت نمودند.

در این نشست، تصمیم اتخاذ گردید که افغانستان و ترکمنستان در پروژه ( TASİM - Trans-Eurasian Super Highway) شامل میباشند.

قابل ذکر است که کمیته تخنیکی مشترک کشورهای مربوطه برای اجرایی شدن این پروژه روی امور تخنیکی و موافقت نامه سه جانبه بین آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان کار کند.

دولت آذربایجان همچنین اظهار آماده گی نمود که به منظور اتصال با ترکمنستان در بحیره کسپین سرمایه گذاری نماید، در حالیکه افغانستان قبلا از طریق مرز تورغندی به تركمنستان وصل شده است و برای عملی شدن این پروژه آماده می باشد.

TASİM پروژه پیوند میان آسیا شرقی و اروپای غربی بوده که از طریق آن فیبرنوری از فرانکفورت آلمان الی هنگ کنگ امتداد میابد و دو نقطه مبادله عمده)  (exchange point را به هم متصل می کند.

از طریق این پروژه فیبر نوری از افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه و آلمان عبور خواهد کرد.