اعلان کارمندیابی: سازمان همکاری های اسلامی دو بست ریاست تکنالوژی معلوماتی مربوط این سازمان را به اعلان سپرده است

naweed_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۱۵:۲۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دارالانشای سازمان همکاری های اسلامی به تعداد دو بست ریاست تکنالوژی معلوماتی جنرال سکرتریت این سازمان را قرار ذیل به اعلان سپرده است.

داوطلبان می توانند از طریق ایمیل آدرس ذیل الی تاریخ ۲۰ جنوری ۲۰۲۱ درخواستی خود را ارسال نمایند.

چگونگی درخواستی:

موضوع ایمیل، نوشتن عنوان درخواستی، نامه درخواستی همراه با خلص سوانح سپس ارسال نمایید. 

Email: vacancy@oic-oci.org

جدول بست ها:

شماره عنوان بست تعداد بست دارالانشای سازمان همکاری های اسلامی دانلود فایل
۱ مدیر ارشد شبکه Senior Network Manager ۱ ریاست تکنالوژی معلوماتی جنرال سکرتریت سازمان همکاری های اسلامی دانلود لایحه وظایف
۲ مدیر برنامه Program Manager ۱ ریاست تکنالوژی معلوماتی جنرال سکرتریت سازمان همکاری های اسلامی دانلود لایحه وظایف