تماس با رییسان ولایات

شماره اسم  اداره شماره تماس ایمیل آدرس
  جاوید حسین فضایلی رییس عمومی مالی و اداری

۰۷۷۰۳۲۷۶۶۰

javidhussainf@gmail.com
۱ ارسلاح رییس هماهنگ کننده دیجیتلی پکتیکا ۰۷۴۴۱۱۰۶۷۰ / ۰۷۷۱۷۵۳۸۷۲

arsalahhashami@gmail.com

۲ اختر محمد رییس هماهنگ کننده دیجیتلی کندز

۰۷۴۴۲۴۴۳۴۴ / ۰۷۷۷۱۶۱۹۰۰

akhtarm14@yahoo.com

akhtar.kunduz@gmail.com

۳ میرویس شهرزاد رییس هماهنگ کننده دیجیتلی میدان وردک ۰۷۸۶۲۹۴۵۶۹ mirwais.sharzad@gmail.com
۴ مامون الرشید رازمل رییس هماهنگ کننده دیجیتلی کندهار

۰۷۰۰۳۴۲۱۰۴

mamoonrashidrazmal@gmail.com
۵ ذبیح الله رییس هماهنگ کننده دیجیتلی بامیان ۰۷۶۶۲۸۶۳۷۸ Zabihullah4830@gmail.com
۶ عبدالغفور تلاش رییس هماهنگ کننده دیجیتلی تخار

۰۷۰۰۶۰۷۳۷۰  / ۰۷۴۹۰۰۰۸۵۰

ghtalash@gmail.com
۷ عید محمد حقمل رییس هماهنگ کننده دیجیتلی لوگر ۰۷۹۷۱۵۸۱۲۸

eidm.totakhil786@gmail.com

naz88gul@gmail.com

۸ لطف الله رییس هماهنگ کننده دیجیتلی دایکندی

۰۷۷۴۸۸۰۵۲۷ / ۰۷۹۰۹۰۸۴۶۶

lutfullah293@gmail.com
۹ نقیب الرحمن معروف رییس هماهنگ کننده دیجیتلی بدخشان

۰۷۹۴۴۹۴۵۱۶

naqiburhman.gcep@gmail.com
۱۰ محمد همایون شمس رییس هماهنگ کننده دیجیتلی لغمان

۰۷۰۰۶۳۸۹۴۱ / ۰۷۷۸۴۵۴۵۴۵

mhahams@mcit.gov.af

m.hamayunshams@gmail.com

۱۱ عبدالقیوم رییس هماهنگ کننده دیجیتلی ارزگان

۰۷۴۹۸۳۲۱۵۶  / ۰۷۰۷۳۶۰۳۰۱

Abdulqayum.zafari@gmail.com
۱۲ محمد عارف رییس هماهنگ کننده دیجیتلی خوست ۰۷۴۴۹۹۶۷۱۶ / ۰۷۸۹۱۷۱۹۱۶ arifjanani@gmail.com
۱۳ سید ضیا آشنا رییس هماهنگ کننده دیجیتلی پنجشیر

۰۷۸۸۲۰۲۰۰۹

zia.ashna@yahoo.com

zia.ashna2@gmail.com

۱۴ عاشق الله رییس هماهنگ کننده دیجیتلی هرات

۰۷۹۵۶۴۲۴۰۰

alizai.csf@hotmail.com

alizai.csf@gmail.com

۱۵ عزیزالله صابری سرپرست هماهنگ کننده دیجیتلی بادغیس ۰۷۹۹۲۴۶۴۴۵ azizullah.saberi@gmail.com
۱۶ عبدالحق نظامی سرپرست هماهنگ کننده دیجیتلی کاپیسا ۰۷۴۴۳۶۸۳۵۴ abdulhaqnzamie@gmail.com
۱۷ شاه پور بختیار رییس هماهنگ کننده دیجیتلی جوزجان ۰۷۸۱۹۷۷۳۶۳

jauzjan@mcit.gov.af

shahpoordadullah@gmail.com

۱۸ عبدالناصر سرپرست هماهنگ کننده دیجیتلی پروان ۰۷۴۴۲۹۲۰۲۷

Ab.naser@yahoo.com

mujtabanasiry30@gmail.com

۱۹ میر حسین طنین رییس هماهنگ کننده دیجیتلی غزنی

۰۷۸۵۱۹۹۳۸۶

Mirh.tanin@gmail.com 

۲۰ شفیق الله مشفیق سالارزی سرپرست هماهنگ کننده دیجیتلی ننگرهار

۰۷۷۱۹۲۶۵۳۱

mushfiq.mcs@gmail.com 
۲۱ عبدالخلیل حق پرست رییس هماهنگ کننده دیجیتلی بغلان

۰۷۰۰۴۳۰۸۷۴ 

Kh.haqparast@gmail.com
۲۲ محمد خالد واحدی رییس هماهنگ کننده دیجیتلی زابل ۰۷۴۷۲۱۲۶۰۹ wahedikhalid@gmail.com
۲۳ حسین قربانی رییس هماهنگ کننده دیجیتلی سرپل

۰۷۱۱۱۱۴۵۷۲

Hosseinqorbani@yahoo.com

huseinqorbani@gmail.com

۲۴ حکمت الله نوری رییس هماهنگ کننده دیجیتلی هلمند ۰۷۰۰۹۰۰۹۱۰ / ۰۷۴۹۹۰۰۹۱۰

hikmatnoori1@gmail.com

hikmatnoori@yahoo.com

۲۵ محمد بلال رییس هماهنگ کننده دیجیتلی کابل ۰۷۶۵۵۵۷۷۷ bilal.sediqee622@gmail.com
۲۶ محمد تقی رییس هماهنگ کننده دیجیتلی بلخ

۰۷۰۰۰۲۰۱۷۲  / ۰۷۴۴۴۹۴۰۰۱

Mtaqipoya44@gmail.com
۲۷ عبدالله رییس هماهنگ کننده دیجیتلی پکتیا

۰۷۷۹۰۰۷۲۵۲

Totakhil490@gmail.com
۲۸ یونس شفق رییس هماهنگ کننده دیجیتلی فاریاب ۰۷۸۶۵۴۳۳۴۴ yonus.shafaq@gmail.com
۲۹ شهاب الدین غوث رییس هماهنگ کننده دیجیتلی فراه ۰۷۹۳۲۹۰۱۰۰ / ۰۷۰۵۷۰۷۰۲۹ msdsaeedi@gmail.com
۳۰  محمد عمر رییس هماهنگ کننده دیجیتلی سمنگان ۰۷۴۴۶۳۴۷۹۷ omar.mustaid@gmail.com
۳۱ پرویز دانیار رییس هماهنگ کننده دیجیتلی غور ۰۷۹۵۰۷۴۲۴۶ parwizdanyar@gmail.com
۳۲ نجیب الرحمن سباوون رییس هماهنگ کننده دیجیتلی کنر ۰۷۷۲۴۰۷۲۷۹ sabawoon447@gmail.com
۳۳ عبدالمالک ملکیار رییس هماهنگ کننده دیجیتلی نیمروز ۰۷۸۸۸۸۳۱۴۸

jawid.samimbarak@Hotmiali.com

sakheyghaljay@gmail.com

۳۴ محمد جان رییس هماهنگ کننده دیجیتلی نورستان ۰۷۵۶۴۰۰۱۸۸ / ۰۷۹۶۵۱۱۹۳۲ mjnuristani@gmail.com