سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۵ - ۱۳:۲۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک HUAWEI/ZTE Spare Parts

تهیه و تدارک HUAWEI/ZTE Spare Parts

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳ - ۱۲:۳۲ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

اعمار سایت های جدید مخابراتی

اعمار سایت های جدید مخابراتی

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۱۵:۵۰ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 250 تاور مختلف النوع برای شبکه سلام

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 250 تاور مختلف النوع برای شبکه سلام

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۹ - ۸:۳۶ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط ولایات شرکت مخابراتي افغان ټيلی کام از بابت ماه جوزا سال ۱۴۰۳

تهیه وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط ولایات شرکت مخابراتي افغان ټيلی کام از بابت ماه جوزا سال ۱۴۰۳

شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۵ - ۱۵:۱۹ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه، انتقال، نصب و احاطه تاور های

تهیه، انتقال، نصب و احاطه تاور های

شنبه ۱۴۰۳/۲/۱ - ۱۱:۴۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه،نصب،انتقال و احاطه سایت های مخابراتی جدید

تهیه،نصب،انتقال و احاطه سایت های مخابراتی جدید

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۳:۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد پروژه لات سوم پروژه کندن کاری، پايپ و کيبل اندازی مسير ولايت هرات، بادغيس الی فارياب تحت پنج لات

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد پروژه لات سوم پروژه کندن کاری، پايپ و کيبل اندازی مسير ولايت هرات، بادغيس الی فارياب تحت پنج لات

شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ - ۱۴:۳۲ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط ولایات شرکت مخابراتي افغان تیلی کام از بابت ماه ثور سال ۱۴۰۳

وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط ولایات شرکت مخابراتي افغان تیلی کام از بابت ماه ثور سال ۱۴۰۳

شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ - ۱۴:۲۶ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه ،انتقال ،نصب و احاطه سایت های مخابراتی

تهیه ،انتقال ،نصب و احاطه سایت های مخابراتی

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ - ۱۰:۱۱ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۳۵ لینک هواوی مایکروویف تحت عنوان دو پروژه (HW 23 Links + P2P Spare Parts) و(HW 12 Links + P2P Spare Parts)

تهیه و تدارک ۳۵ لینک هواوی مایکروویف تحت عنوان دو پروژه (HW 23 Links + P2P Spare Parts) و(HW 12 Links + P2P Spare Parts)

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۷ - ۱۳:۲۲ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه واعمار سایت های مخابراتی جدید

تهیه واعمار سایت های مخابراتی جدید

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۵:۲۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

اطلاعيه تصميم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل

اطلاعيه تصميم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۱۱:۳۸ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

ترمیم ۱۱ پایه ُTV Wall و تهیه و تدارک ۳ عدد Disk array battery BBU

ترمیم ۱۱ پایه ُTV Wall و تهیه و تدارک ۳ عدد Disk array battery BBU

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۸:۵۹ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

ترمیم ۱۱ پایه ُTV Wall و تهیه و تدارک ۳ عدد Disk array batteryBBU

ترمیم ۱۱ پایه ُTV Wall و تهیه و تدارک ۳ عدد Disk array batteryBBU

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۰:۵۱ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک پرزه جات Spare Parts برای سایت های شبکه سلام و تهیه و تدارک ۱۰ پایه BTS Huawei برای استفاده پرزه جات Spare Parts

تهیه و تدارک پرزه جات Spare Parts برای سایت های شبکه سلام و تهیه و تدارک ۱۰ پایه BTS Huawei برای استفاده پرزه جات Spare Parts

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۷ - ۱۸:۵۳ ریاست تدارکات افغان تیلی کام ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتي ،کابل
Background image

تهیه و تدارک ۴۰۰۰ پایه سیت تیلفون های دیجتل بطور عاجل

تهیه و تدارک ۴۰۰۰ پایه سیت تیلفون های دیجتل بطور عاجل

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۵ - ۱۲:۴۰ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه وتدارک یو پی اس با ظرفیت های مختلف، انورترها، کنترول کننده های چارچر سولری ام پی پی تی و پی وی سی های سولری.

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه وتدارک یو پی اس با ظرفیت های مختلف، انورترها، کنترول کننده های چارچر سولری ام پی پی تی و پی وی سی های سولری.

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۵:۴۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تدارکاتي اعلان

تدارکاتي اعلان

Pagination