تهیه ،انتقال ،نصب و احاطه سایت های مخابراتی

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا تهیه ،انتقال ،نصب و احاطه سایت های مخابراتی ذیل  

DIK-061, BAM-033, WAR-027, BGL-057, BAD-034, BAM-003, KNR-042, GHO-049, GHO-048, NIM-036, NIM-032, KND-171, KND-167, KND-172, KND-166, KND-17 KND-173, KND-169, KND-182,KND-179,KAB-221,KAB-222,KAB-224,KAB-223,KNR-055,PTK-010,PTK-007,KNR-060,PAK-061,BAD-523, BAD-225, PTK-037, PTK-021 KNR-065, FAR-528, FAR-527, BAD-522, FAR-530, FAR-529, FAR-531, BAD-52 KNR-053, KNR-046, KND-094, HEL-106, HEL-104, HEL-101, HEL-112, HEL-113.

را به استفاده از روش خوش خرید(‌خریداری)‌طی مراحل نماید.

اشخاص حقیقی/ حکمی که خواهان تهیه ، اکمال اجناس وارائه خدمات فوق الذکر مشخصات مندرج استعلام های نرخ گیری ، ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام را داشته باشد جهت دریافت استعلام های نرخ گیری به آدرس ذیل تشریف بیاورند.

 

آدرس و تاریخ دریافت استعلام های نرخگیری :

 

یکشنبه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۲/۹/۱۴۴۵ محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي شرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم آمریت خریداری.

شماره تماس: 0202106258

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۸:۲۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی

پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی اشتراک نموده و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و دفاتر تعمیر ۱۸ منزله

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت تجارتی خالد عمر...

بازگشت به داوطلبی ها