تهیه و تدارک ۴۰۰۰ پایه سیت تیلفون های دیجتل بطور عاجل

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت ریاست تدارکات افغان تیلی کام ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتي ،کابل

نشر اعلان تهیه و تدارک ۴۰۰۰ پایه سیت تیلفون های دیجتل بطور عاجل

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا پروژه تهیه و تدارک ۴۰۰۰ پایه سیت تیلفون های دیجتل بطور عاجل  درج شده در جدول ذیل را با استفاده از روش توزیع آفر طی مراحل نماید.

 

از داوطلبان محترم که توانایی تهیه و تدارک نیازمندی ذیل را داشته باشند، صمیمانه تقاضا بعمل می آید تا غرض اخذ آفر پروژه متذکره به شرکت مخابراتی افغان تیلی کام تشریف آورده ممنون سازید.

آدرس و تاریخ توزیع آفر نرخ گیری :

تاریخ نشر اعلان به روز دو شنبه ۹ دلو ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر  صالون کنفرانس شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ، تعمیر پوست و پارسل ، منزل چهار ، وزارت مخابرات و تکنالوژی و معلوماتی ، محمد جان خان ، کابل - افغانستان.

در صورت کدام مشکل با شماره ذیل در تماس شوید 3600020210 

له هغه حقیقی یا حکمی اشخاصو څخه جدی غوښتنه کیږی که چیر ته ذکر شوی اجناس/خدمات نشی تهیه کولی د تدارکاتی پروسی د مختل کولو لپاره د پروسه کی ګدون نه کوی.

2125

Panasonic Model: KX-TSC960 CID Land Line Phone (Fixed Line Machine) with Joint Box

PCS

1500

Panasonic Model: KX-TSC934 CID Land Line Phone (Fixed Line Machine) with Joint Box

PCS

2500

Specification of: Land Line Phone (Fixed Line Machine)

Model:KX-TSC934CID: Land Line Phone (Fixed-Line Machine) – Specification for Land Line Machines with Joint Box: Customize: Telephone Colour: Black & White Warranty : It must have one year Warranty affective from the date of sales Features: FSK/DTMF Dual System auto-detection, calling – in number displayed store & review Dial out number displayed store & review VIP memories stored & review 16 – digit Jumbo LCD Display Ringer sound selectable Flash Function Redial Function incoming and outgoing call records check call back and long distance call back calculator Function Pre-dialling function Music on Hold Alarm Clock.

Model: KX-TSC960CID: Land line Phone (Fixed – Line Machine) Specification for Land line Machines with Joint Box: Customize: Telephone Colour: Black & White Warranty: It must have one year Warranty Affective From the date of sales Features: White-backlight LCD display 16 digits LCD display Music on hold ringer sound selectable hand free speakerphone  auto-redialling  function FSK/DTMF dual caller ID system caller ID memories review & call back dial –out  memories review & call back Jumbo LCD display calculator function

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳ - ۱۳:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۶:۲۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک سویچ ،تجهیزات برای انستالیشن سایت های سلام ، تاور های گاید ماست، کیبل کش و تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی

تهیه و تدارک ۶ دانه سویچ ، تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی ، ۱۱ قلم اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، ۳ پایه تاور های گاید ماست و . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۸:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

بازگشت به داوطلبی ها