تهیه، انتقال، نصب و احاطه تاور های

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا تهیه، انتقال، نصب و احاطه تاور های ذیل

KND-178,NOR-040,GHO-048,NIM-033,NIM-031,NIM030,KNR-050,URU-040,

URU-035,URU-039,ZAB-035,PTK-050,PTK-051,PTK-052,PTK-053,PTK-054,

PTK-055,PTK-056,PTK-057,PTK-058,PTK,059,PTK-060,PTK-061,PTK-062,

PTK-063,PTK-064,PTK-073,PTK-074,PTK-071,PTK-072,PTK-070,PTK-069,

PTK-068,PTK-067,PTK-065,PTK-066,WAR-030,WAR-031,WAR-032,WAR-033, WAR-034,WAR-035,WAR-037,WAR-038,WAR-039,WAR-040,WAR-036,DIK-061

جدید را به استفاده از روش خوش خرید طی مراحل نماید.

اشخاص حقیقی و حکمي که خواهان تهیه ، اکمال و ارايه خدمات را داشته باشد جهت دریافت استعلام های نرخگیری و دیگر مشخصات پروژه به ادرس ذیل تشریف آورند

آدرس و تاریخ دریافت استعلام های نرخگیری

روز دوشنبه مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۰ قبل از ظهر

محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي شرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات

جهت دریافت معلومات بیشتر :‌0202106258 در تماس شوید. 

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۸:۲۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی

پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی اشتراک نموده و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و دفاتر تعمیر ۱۸ منزله

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت تجارتی خالد عمر...

بازگشت به داوطلبی ها