اعمار سایت های جدید مخابراتی

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  در نظر دارد تا اعمار سایت های ذیل جدید خویش را با استفاده از روش خوش خرید طی مراحل نماید، اشخاص حقیقی / حکم که خواهان ارایه خدمات ذیل باشد جهت دریافت آفر های به آدرس ذیل تشریف آورند:

آدرس و تاریخ دریافت آفر ها

روز یکشنبه مورخ ۶/۳/۱۴۰۳

مسجد شرکت افغان تیلی کام ، منزل سوم ، شرکت افغان تیلی کام ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ، محمد جان خان وات کابل .

جهت معلومات مزید به شماره ذیل در تماس0202106258

DIK-051, DIK-050, DIK-052, MOR-038, NOR-037, NOR-036, NOR-035, NOR-34,

NOR-033, NOR-032, NOR-031, NOR-030, NOR-029, NOR-028, NOR-041, NOR-02   NOR-027, NOR-025, NOR-039, GAZ-086, GAZ-085, GAZ-084, GAZ-083, GAZ-082, GAZ-089, GAZ-101, GAZ-087, GAZ-088, GAZ-090, GAZ-091,GAZ-076,GAZ-097,GAZ-096, GAZ-095, GAZ-094, GAZ-093, GAZ-092, GAZ-081, GAZ-080, GAZ-079, GAZ-078, GAZ-077, GAZ-100, GAZ-099, GAZ-098, KUN-013, KUN-012, KUN-011, KUN-010, KUN-009, KUN-008, KUN-007, KUN-006, KUN-005, KUN-004, KUN-003, KUN-002, KUN-001, NAN-114, NAN-110, NAN-125, NAN-132, NAN-131, NAN-130, NAN-129, NAN-128, NAN-127, NAN-126, NAN-116, NAN-117, NAN-015, NAN-111, NAN-112, NAN-113, NAN-118, NAN-119, NAN-120, NAN-121,NAN-122, NAN123, NAN-124, BAD-066, BAD-067, BAD-068, BAD-069, BAD-070, BAD-071, BAD-072, BAD-073, BAD-074, BAD-075, BAD-058, BAD-059, BAD-060, BAD-061, BAD-62, BAD-063, BAD-064, BAD-065, FAR-048, FAR-041, FAR-040, FAR-039, FAR-038, FAR-037, FAR-036, FAR-044, FAR-047, FAR-045, FAR-046, FAR-042, FAR-043, FAR-051, FAR-050, FAR-049, JAW-042, JAW-041,JAW-040,JAW-039,JAW-038,JAW-037, JAW-036, JAW-043, JAW-044, JAW-045, JAW-046, TAK-052, TAK-051, TAK-050, TAK-049, TAK-048, TAK-047, TAK-046, TAK-045, TAK-044, TAK-042, TAK-043, TAK-041, TAK-040, TAK-039, TAK-038, KAB-220, KAB-225, KAB-227,WAR-039, NIM-031, WAR-037, GHO-052, GHO-046, URU-040, HEL-109, PTK-057, KND-166, GHO-045, NIM-036, HEL-101, KND-167, HEL-104, HEL-106, HEL-113

 

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۸:۲۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی

پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی اشتراک نموده و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و دفاتر تعمیر ۱۸ منزله

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت تجارتی خالد عمر...

بازگشت به داوطلبی ها