اطلاعيه تصميم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات

فورم شماره: P-2

 

اطلاعيه تصميم اعطای قرارداد

بدينوسيله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت مخابراتی افغان تيلی کام در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل (REBID-MCIT-AFTEL/1402/G-006/NCB) را طور اقلام وبرای شرکتهای یل :

۱.  شرکت گروپ کمپنی کاپل دارنده جواز نمبر D-27635، برای 4 قلم به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ 527,000 افغانی و حد اکثر 745,000 افغانی.

۲. مطبعه صدف داردنده جواز نمبر D-39273 برای 29 قلمبه قیمت حد اقل مبلغ 5,280,600 افغانی و حد اکثر 6,766,000 افغانی.

۳. شرکت مطبعه رامش سکندری و مطبعه طباعتی پرویز (JV)دارنده جواز نمبر67569  و D-1459 برای 6 قلم به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ 518,000 افغانی و حد اکثر 681,950 افغانی، اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حکمی که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الی هفت روز تقويمی طور کتبی توأم با دلايل آن به ریاست تهيه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تيلی کام وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکميل ميعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۴:۳۳ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

اعمار ۸ باب هندهول در داخل بلاک های استانکزی مینه

اعمار ۸ باب هندهول در داخل بلاک های استانکزی مینه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۶:۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک مبلایل مختلف النوع

تهیه و تدارک مبلایل مختلف النوع

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۲:۱۹ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۲۶ عراده بایسکل

تهیه و تدارک ۲۶ عراده بایسکل

بازگشت به داوطلبی ها