تهیه واعمار سایت های مخابراتی جدید

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا تهیه و اعمار سایت های جدید مخابراتی ذیل ضرورت خویش را با استفاده از طریق روش نرخگیری طی مراحل نماید:

ZAB-037,ZAB-030,HEL-106,ZAB-031,ZAB-032,HEL-112,HEL-113,HEL-114,HEL-101,

HEL-102,HEL-100,HEL-104,HEL-103,HEL-105,HEL-108,HEL-107,KND-096,HEL-110,KND-094,

KND-095,ZAB-033,ZAB-034,ZAB-036,ZAB-038

اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان تهیه و ارايه  اجناس و خدمات فوق الذکر را داشته باشد جهت دریافت استعلام های نرخگیری به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

آدرس و تاریخ دریافت استعلام های نرخگیری:

روز چهار شنبه ساعت ۱۰ قبل از ظهر مورخ ۱۷/۹/۱۴۴۵ که مصادف است به ۸  حمل ۱۴۰۳ منزل چهارم شرکت مخابراتی افغان تیلی کام محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتي کابل افغانستان.

جهت معلومات مزید به شماره ذیل در تماس شوید: 0202106258 .

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۸:۲۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی

پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی اشتراک نموده و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و دفاتر تعمیر ۱۸ منزله

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت تجارتی خالد عمر...

بازگشت به داوطلبی ها