تهیه،نصب،انتقال و احاطه سایت های مخابراتی جدید

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا

. GHO-044, GHO-046, GHO-043, GHO-042, GHO-041, GHO-045, GHO-047, GHO-052,

GHO-051, GHO-050, GHO-007, BDG-036, BDG-037, BDG-038, BDG-039, BDG-040,

 BDG-041, BDG-042, BDG-043,BDG-044- PTK-037- PTK-021- DIK-061- BAD-526-

GHO-049- NIM-032- HEL-112- , NIM-036-, HEL-101, BAD-034, BAM-003, BAD-523, BAM-033, FAR-527, FAR-531, FAR-528, PTK-010, HEL-113, KND-166, PTK-007,

 FAR-529, GHO-048, BAD-522, FAR-530, PAK-061, WAR-027, KND-167, BAD-225,

 KND-094, HEL-106, HEL-104

تهیه،نصب،انتقال او احاطه سایت های مخابراتی جدید خویش را با استفاده از روش خوش خرید طی مراحل نماید

اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان تهیه اجناس و ارایه خدمات را داشته باشد جهت به دست آوردن استعلام های نرخگیری به آدرس ذیل تشریف آورند:

آدرس و تاریخ دریافت استعلام ها :

 

محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه وتدارکات صالون کنفرانس ها

مورخ ۱۴۴۵/۱۰/۱۲ که مصادف است به ۱۴۰۳/۲/۲ روز یکشنبه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر

 

جهت معلومات مزید به شماره  ذیل در تماس شوید:‌0202106258

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۸:۲۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی

پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی اشتراک نموده و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و دفاتر تعمیر ۱۸ منزله

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت تجارتی خالد عمر...

بازگشت به داوطلبی ها