اعلان داوطلبی تهیه و تدارک سه قلم روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

نمبر داوطلبی: MCIT/1400/NCB/G-01

بودجه: (نوع بودجه عادی)

نوع قرارداد: موافقت نامه چارچوبی.

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و تدارک سه قلم روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز (چهارشنبه) مؤرخ (۱۴۰۰/۱/۲۵) به دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد. و همچنان داوطلبان می تواند شرطنامه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF و ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند.

 داوطلبان میتوانند از طریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل ۱۴ اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی که درج جدول ذیل است و مطابق مندرج شرطنامه در جلسه آفرگشایی ارایه نمایند.

نام جنس

مبلغ تضمین آفر به افغانی

تیل دیزل

۱۲۸٫۵۰۰

تیل پطرول

۹۶٫۰۰۰

تیل سوپر پطرول

۴۲٫۰۰۰

تضمین آفر هرسه قلم

۲۶۶٫۵۰۰

 

جلسه آفر گشایی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه مؤرخ (۱۴۰۰/۱/۲۵) به دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ ، تعمیر ۱۸ منزله تدویر میگردد.

قابل ذکر است که پول حق الشاعه اعلان از نزد محترم محمددیدار خزانه دار اخذ البته آویز ها و کتنگ اعلان را رسماً به این اداره تسلیم خواهند نمود, قابل یاد آوری است پرداخت بعداز محاسبه و کنترول تعداد کلمات نشر شده از جانب ریاست مالی صورت میگیرد.

اسنادها:

لینک شرطنامه چارچوبی روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

تعدیل تمدید زمانی اعلان دواطلبی پروژه تهیه و تدارک روغنیات

 

با احترام

معصومه خاوری

وزیر مخابرات  و تکنالوژی معلوماتی

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۶ - ۸:۲۱ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک روغنيات مختلف النوع ماه حمل خويش را از طريق روش نرخگيری

تهیه و تدارک روغنيات مختلف النوع ماه حمل خويش را از طريق روش نرخگيری

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۸:۴۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ - ۱۳:۳۳ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق . . .

بازگشت به داوطلبی ها