منوی اطلاعیه

داوطلبیتمام داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۱۵:۱۷ کابل

داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت امور داخله، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت امور داخله، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کاماشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۹:۳۱ kabul

اعلان داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، غزنی و خوست

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، . . .

اخیرنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۱۵:۱۷ کابل

داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت امور داخله، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۹:۳۱ kabul

اعلان داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، غزنی و خوست

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۷/۱۷ - ۹:۱۲

اطلاعیه اعطای قرار داد تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی برای مرکز تماس مربوط اداره آسان خدمت

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی برای مرکز . . .

بسته شده نمایش همه

شنبه ۱۳۹۷/۶/۱۷ - ۱۴:۵۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد (15) قلم اجناس IT

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه (15) قلم اجناس IT ضرورت ریاست محترم . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۱۲:۰

برای تهیه انترنت با ظرفیت 4 MB Delicate

وزارت معادن جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد  تا بخشی از بودجه ملی را برای پرداخت قرارداد انترنت با ظرفیت 4 MB Delicate اختصاص دهد. در مورد داوطلبی را ذیلاً اعلام می دارد: 1. وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۵:۳

اعلان تصمیم اعطای قرارداد 13 قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت پروژه ریال تایم و تذکره الکترونیکی

 بدينوسیله به تاسي ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تداركات به اطلاع عموم رسانيده ميشود وزارت مخابرات وتكنالوژي معلوماتي درنظردارد قرارداد پرو‍ژه 13 قلم اجناس تکنالوژیکی مورد ضرورت پروژه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۵:۳

دررابطه به اعلان برنده گی 23 قلم مواد اعاشه یی محصلین ریاست icti

آگاهی: كمپني محــترم (مختار حیات )  در مجــــلس افــــــــــرگشائی 23 قلم مواد اعاشه وی محصلین ریاست ICTI وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ...

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۵:۳

اعلان سپردن 15 قلم اجناس ای تی ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی

تهیه  و تدارک 15 قلم اجناس تکنالوزی ریاست عمومی تکنالوزی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ...

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۵:۳

دررابطه به اعلان سپردن 96 قلم قرطاسیه ضرورت شعبات وزارت

آگاهی. كمپني محــترم (معراح ولی  )  در مجــــلس افــــــــــرگشائی 96 قلم قرطاسیه ضرورت شعبات وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی   به قیمت مــبلغ (3460040) سه ملیون وچار صدو شصت هزار وچهل . . .