منوی اطلاعیه

داوطلبیتمام داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۹:۵۷ کابل
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، پروژه حفظ و مراقبت فايبر نوری مسير کابل، لوگر، پکتيا، پکتيکا، غزنی و خوست به شرکت خدمات مخابراتی اسمارت تچ به

یکشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۵ - ۱۴:۴۰ Kabul
Background image

اطلاعیه عام تهیه و خریداری تجهیزات تکنالوژی ونصب شبکه برای سیستم ترافیک.

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی تهیه وخریداری تجهیزات تکنالوژی ونصب شبکه برای سیستم ترافیک   را به . . .

بسته شده نمایش همه

شنبه ۱۳۹۷/۶/۱۷ - ۱۴:۵۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد (15) قلم اجناس IT

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه (15) قلم اجناس IT ضرورت ریاست محترم . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۱۲:۰

برای تهیه انترنت با ظرفیت 4 MB Delicate

وزارت معادن جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد  تا بخشی از بودجه ملی را برای پرداخت قرارداد انترنت با ظرفیت 4 MB Delicate اختصاص دهد. در مورد داوطلبی را ذیلاً اعلام می دارد: 1. وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۵:۳

اعلان تصمیم اعطای قرارداد 13 قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت پروژه ریال تایم و تذکره الکترونیکی

 بدينوسیله به تاسي ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تداركات به اطلاع عموم رسانيده ميشود وزارت مخابرات وتكنالوژي معلوماتي درنظردارد قرارداد پرو‍ژه 13 قلم اجناس تکنالوژیکی مورد ضرورت پروژه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۵:۳

دررابطه به اعلان برنده گی 23 قلم مواد اعاشه یی محصلین ریاست icti

آگاهی: كمپني محــترم (مختار حیات )  در مجــــلس افــــــــــرگشائی 23 قلم مواد اعاشه وی محصلین ریاست ICTI وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ...

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۵:۳

اعلان سپردن 15 قلم اجناس ای تی ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی

تهیه  و تدارک 15 قلم اجناس تکنالوزی ریاست عمومی تکنالوزی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ...

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴ - ۵:۳

دررابطه به اعلان سپردن 96 قلم قرطاسیه ضرورت شعبات وزارت

آگاهی. كمپني محــترم (معراح ولی  )  در مجــــلس افــــــــــرگشائی 96 قلم قرطاسیه ضرورت شعبات وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی   به قیمت مــبلغ (3460040) سه ملیون وچار صدو شصت هزار وچهل . . .