اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات ضرورت وسایط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات ضرورت وسایط  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب و طوری سربسته الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ ۱۴/۴/۱۴۰۳ به دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمی‌باشد. داوطلبان می‌توانند شرطنامه را از ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی (WWW.MCIT.GOV.AF ) دریافت نمایند.

درصورت عدم دانلود شرطنامه از سایت‌ متذکره، داوطلبان می‌توانند سافت شرطنامه را ذریعه فلش از آمریت تدارکات  منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات واقع پل باغ عمومی کابل اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی به مبلغ سی و هشت هزار (۳۸۰۰۰) افغانی مطابق مندرج شرطنامه در جلسه آفرگشایی ارائه نمایند.

جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مؤرخ ۱۴/۴/۱۴۰۳ در دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله تدویر می‌گردد.

همچنین قابل یادآوریست نوع قرارداد، موافقتنامه چارچوبی می‌باشد و داوطلبان می‌توانند آفرهایشان را برای یک و یا بیشتر اقلام ارسال نمایند. اما ارزیابی و اعطای موافقتنامه‌های چهارچوبی برای هر قلم بطور انفرادی راه اندازی و نازلترین نرخ اقلام یکی از معیارهای ارزیابی آفر در نظر گرفته خواهد شد.

اسنادها:

لینک شرطنامه پروژه

با احترام

الحاج مولوی نجیب الله حیات " حقانی"

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۸:۲۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی

پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی اشتراک نموده و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و دفاتر تعمیر ۱۸ منزله

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت تجارتی خالد عمر...

بازگشت به داوطلبی ها