همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۶ - ۸:۲۱ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک روغنيات مختلف النوع ماه حمل خويش را از طريق روش نرخگيری

تهیه و تدارک روغنيات مختلف النوع ماه حمل خويش را از طريق روش نرخگيری

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۸:۴۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ - ۱۳:۳۳ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ - ۱۲:۳۳ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 3150 پایه سیت فکس لاین معه جاین باکس آن را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 3150 پایه سیت فکس لاین معه جاین باکس آن را از طريق روش نرخ گیری

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ - ۹:۱۵ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

آغاز دوباره دستگاه VCN

آغاز دوباره دستگاه VCN

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۹:۱۸ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

طی مراحل تهیه و خریداری 72عدد Multi-Mode SFP+ for 10G Interface Card را از طريق روش نرخ گیری

طی مراحل تهیه و خریداری 72عدد Multi-Mode SFP+ for 10G Interface Card را از طريق روش نرخ گیری

Pagination