اعلان داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، غزنی و خوست

k.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت kabul

تاريخ اعلان:    P1 17/07/1397
شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCS/NCB/234/97

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، غزنی و خوست اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov.af بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهارشنبه تاريخ 09 عقرب 1397 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 570,000.00  افغانی (پنجصدو هفتاد هزار)افغاني بوده و جلسه آفرگشائي بروز  چهارشنبه مؤرخ 09 عقرب 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

داوطلب بايد استتمينت بانکی دارای مبلغ حد اقل مبلغ 4,750,000.00 (چهار ميلیون و هفت صدو پنجاه هزار افغانی)افغانی داشته باشد.

حد اقل لازم حجم معاملات سالانه داوطلب در یکی از پنج سال اخیر 20,500,000.00(بيست ميلیون پنجصد هزار افغانی)می باشد.

تجربه مشابه :میزان تجربه کاری مشابه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد 1 (یک) قرارداد خدمات غير مشورتی  با ماهیت و اندازه مشابه  مبلغ 9,500,000.00 (نه ميليون و پنجصد هزار)در خلال مدت 5 سال آخیر اجراء و اکمال گردیده باشد

نوت:جلسه قبل از آفرگشايي جهت معلومات داوطلبان بتاريخ 05  عقرب1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلی کام داير ميگردد و شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد،

 شخص ارتباطي: سيد کبير سادات کارديناتور بخش اجناس تسهيلات تدارکاتی  شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 744419027

Documents

sbd_khdmat_ghyr_mshwrty-hfz_w_mraqbt_kabl_lwgr_pktya_ghzny_w_khwst.pdf

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۴:۳۹ Kabul
Background image

تفتیش، نظارت و ارزیابی خدمات برای پروژه پرداخت معاشات از طریق مبایل اداره آسان خدمت

شماره داوطلبي: MCIT/AK/97/CS-013/QCBS

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (Lot-Audit/Monitoring and Evaluation . . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۹ - ۹:۳۵ کابل
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، پروژه تهيه و تدارک پنجهزار (5000) سيت تيلفون های سيمداررا به شرکت . . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۹ - ۹:۲۳ کابل
Background image

تعدیل شماره 1 شرطنامه خدمات غیر مشورتی تهیه و تدارک پروژه خدمات گسترش و توزی محصولات (سیمکارت ها و کریدت ها) شبکه سلام در مرکز و ولایات، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تعدیل شماره 1: برای شرطنامه

اسم پروژه: تهیه و تدارک پروژه خدمات گسترش و توزی محصولات (سیمکارت ها و کریدت ها) شبکه سلام در مرکز و ولایات، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شماره . . .

بازگشت به داوطلبی ها