داوطلبی پروژه (Design of Asan Khedmat Second Service Center in Mhtab Qala, District 6 in Kabul)

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

داوطلبي بازملي:

لطف نموده مضمون ذيل را طبق مقررات نشر و اعلان نمائيد.

شماره داوطلبي: MCIT/AK/ 97/CS-20/QBS

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (Design of Asan Khedmat Second Service Center in Mhtab Qala, District 6 in Kabul) اشتراک نموده، اسناد درخواست اظهارعلاقمندی (TORو REOI) را از ویب سایت های (www.nap.gov.af ) و (www.mcit.gov.af) و با گذاشتن پیام به ایمیل آدرس amanzafar23@gmail.com  همچنان ذریعه CD Driver از مدیریت تدارکات امورساختمانی  ریاست، تدارکات واقع محمدجان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزله منزل 14 اطاق شماره 911 بدست آورده،  اسناداظهارعلاقمندی خویش  را مطابق شرایط مندرج اسناد درخواست اظهارعلاقمندی REOI از تاریخ نشراعلان الی ساعت (10:00) ده بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۱/10/1397 به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند. EOI ناوقت ارایه شده قابل اعتبار نمی باشد.

با احترام

Documents

request_for_expressions_of_intere.docx
terms_of_reference_for_asan_khedmat_second_service_center.docx

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۰:۳۷ کابل
Background image

خريداری سيم هوائی به مقدار پنجا (50) درم برای MDF های مرکز و ولايات

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه خريداری سيم هوائی به مقدار پنجا (50) درم برای MDF . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۰:۱۲ کابل
Background image

تهيه و تدارک روغنيات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکز و زون هاي هفت گانه مورد ضرورت سال مالي 1398

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي تهيه و تدارک روغنيات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکز و . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۲ - ۸:۱۹ کابل
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، پروژه

بازگشت به داوطلبی ها