داوطلبی پروژه (Design of Asan Khedmat Second Service Center in Mhtab Qala, District 6 in Kabul)

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

داوطلبي بازملي:

لطف نموده مضمون ذيل را طبق مقررات نشر و اعلان نمائيد.

شماره داوطلبي: MCIT/AK/ 97/CS-20/QBS

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (Design of Asan Khedmat Second Service Center in Mhtab Qala, District 6 in Kabul) اشتراک نموده، اسناد درخواست اظهارعلاقمندی (TORو REOI) را از ویب سایت های (www.nap.gov.af ) و (www.mcit.gov.af) و با گذاشتن پیام به ایمیل آدرس amanzafar23@gmail.com  همچنان ذریعه CD Driver از مدیریت تدارکات امورساختمانی  ریاست، تدارکات واقع محمدجان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزله منزل 14 اطاق شماره 911 بدست آورده،  اسناداظهارعلاقمندی خویش  را مطابق شرایط مندرج اسناد درخواست اظهارعلاقمندی REOI از تاریخ نشراعلان الی ساعت (10:00) ده بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۱/10/1397 به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند. EOI ناوقت ارایه شده قابل اعتبار نمی باشد.

با احترام

Documents

request_for_expressions_of_intere.docx
terms_of_reference_for_asan_khedmat_second_service_center.docx

داوطلبی های بیشتر...

شنبه ۱۳۹۸/۱/۳ - ۱۰:۷ Kabul
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد 96 قلم قرطاسیه ضرورت سال مالی 1398

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی تهیه وخریداری 96 قلم قرطاسیه ضرورت سال مالی 1398  را به  شرکت محترم  . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۰:۵۲
Background image

اعلان پروژه توسعه و عصری سازی ریاست پست تجهیزات آی ایف ایس‎

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  توسعه و عصری سازی ریاست پست/تجهیزات آی ایف ایس اشتراک نموده وآفر های خویش . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۱۴:۲۴ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی رنگ های پرنتر و تجهیزات آی تی برای سال مالی 1398

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  رنگ های پرنتر و تجهیزات آی تیبرای سال مالی 1398 اشتراک نموده وآفر های خویش . . .

بازگشت به داوطلبی ها