داوطلبي مجدد Frame work کندن کاری کيبل اندازی فايبر نوری و کيبل مسی در زون غرب(هرات و فراه)

k.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اعلان تدارکاتي

تاريخ اعلان:    P128/08/1397
شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCS/NCB/225/97

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي مجدد Frame work کندن کاری کيبل اندازی فايبر نوری و کيبل مسی در زون غرب(هرات و فراه) اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov.af بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه تاريخ 20 قوس 1397 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 900,000.00  افغانی (نه صد هزار)افغاني بوده و جلسه آفرگشائي بروز  سه شنبه مؤرخ 20 قوس 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

داوطلب بايد استتمينت بانکی دارای مبلغ حد اقل مبلغ 4,750,000.00 (چهار ميلیون و هفت صدو پنجاه هزار افغانی)افغانی داشته باشد.

حد اقل لازم حجم معاملات سالانه داوطلب در یکی از پنج سال اخیر 19,820,000.00(نزده ميلیون و هشتصدو بيست هزار افغانی)می باشد.

تجربه مشابه :میزان تجربه کاری مشابه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد 1 (یک) قرارداد خدمات غير مشورتی  با ماهیت و اندازه مشابه  مبلغ 9,008,000.00 (نه ميليون  و هشت هزار) افغانی در خلال مدت 5 سال آخیر اجراء و اکمال گردیده باشد

نوت:جلسه قبل از آفرگشايي جهت معلومات داوطلبان بتاريخ 12  قوس1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلی کام داير ميگردد و شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد،

 شخص ارتباطي: سيد کبير سادات کارديناتور بخش اجناس تسهيلات تدارکاتی  شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 744419027

Documents

kndn_kary_zwn_ghrb_hrat_wfrah.pdf

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۹:۵۷ کابل
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، پروژه حفظ و مراقبت فايبر نوری مسير کابل، لوگر، پکتيا، پکتيکا، . . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۵ - ۱۴:۴۰ Kabul
Background image

اطلاعیه عام تهیه و خریداری تجهیزات تکنالوژی ونصب شبکه برای سیستم ترافیک.

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی تهیه وخریداری تجهیزات تکنالوژی ونصب شبکه برای سیستم ترافیک   را به . . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۵ - ۹:۴۰
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، پروژه تهيه و تدارک کندنکاری، پايپ اندازی و کيبل اندازی 26 سايت . . .

بازگشت به داوطلبی ها