داوطلبي مجدد Frame work کندن کاری کيبل اندازی فايبر نوری و کيبل مسی در زون غرب(هرات و فراه)

k.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اعلان تدارکاتي

تاريخ اعلان:    P128/08/1397
شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCS/NCB/225/97

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي مجدد Frame work کندن کاری کيبل اندازی فايبر نوری و کيبل مسی در زون غرب(هرات و فراه) اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov.af بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه تاريخ 20 قوس 1397 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 900,000.00  افغانی (نه صد هزار)افغاني بوده و جلسه آفرگشائي بروز  سه شنبه مؤرخ 20 قوس 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

داوطلب بايد استتمينت بانکی دارای مبلغ حد اقل مبلغ 4,750,000.00 (چهار ميلیون و هفت صدو پنجاه هزار افغانی)افغانی داشته باشد.

حد اقل لازم حجم معاملات سالانه داوطلب در یکی از پنج سال اخیر 19,820,000.00(نزده ميلیون و هشتصدو بيست هزار افغانی)می باشد.

تجربه مشابه :میزان تجربه کاری مشابه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد 1 (یک) قرارداد خدمات غير مشورتی  با ماهیت و اندازه مشابه  مبلغ 9,008,000.00 (نه ميليون  و هشت هزار) افغانی در خلال مدت 5 سال آخیر اجراء و اکمال گردیده باشد

نوت:جلسه قبل از آفرگشايي جهت معلومات داوطلبان بتاريخ 12  قوس1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلی کام داير ميگردد و شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد،

 شخص ارتباطي: سيد کبير سادات کارديناتور بخش اجناس تسهيلات تدارکاتی  شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 744419027

Documents

kndn_kary_zwn_ghrb_hrat_wfrah.pdf

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۷:۱۹ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی سه عراده موتر جدید صفر کیلومتر جهت استفاده امورات رسمی مورد ضرورت اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

(وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  سه عراده موتر جدید صفر کیلومتر جهت استفاده امورات رسمی مورد ضرورت اداره آسان خدمت وزارت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۷:۱۲ Kabul
Background image

نشر اعلان لغو پروسه تدارکاتی پروژه اعمار دو دربند گارد تاور در ساحه انستیتوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

ریاست تدارکات وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی از اشتراک داوطلبان محترم در جلسه قبل از داوطلبی پروژه (اعمار دو دربند گارد تاور در ساحه انستیتوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی) دارنده نمبر . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۶:۲۲ Kabul
Background image

در رابطه به اطلاعیه عام تهیه و خریداری اجناس آی تی و ایجاد آی تی لب برای 290 مکتب از طریق فایبر نوری

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی تهیه و  خریداری اجناس آی تی و ایجاد آی تی لب برای 290 مکتب از طریق . . .

بازگشت به داوطلبی ها