اعلان کاریابی: به تعداد (۸۰) بست کمبود سوم و چهارم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رقابت گذاشته می‌شود

naweed_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ - ۱۷:۴۹

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

به منظور سپردن کار به اهل آن و طبق پالیسی امارت اسلامی افغانستان ا.ا.ا این وزارت در نظر دارد تا بست‌های کمبود خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بسپارد، علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ صدور الی دو هفته فورم‌های درخواستی را از آمریت استخدام ریاست منابع بشری و ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بدست آورند و یا بشکل آنلاین از طریق آدرس ذیل:

e-recruitment.mcit.gov.af

ثبت نام نموده و درخواستی خویش را ارسال نمایند.

بدین ملحوظ تعداد (۸۰) بست رتبه سوم و چهارم کمبود دوایر مرکزی این وزارت به اعلان کارمندیابی سپرده شده است که اعلان بست ها از تاریخ ۱۴۴۴/۰۱/۰۴ الی ۱۴۴۴/۰۱/۱۸ می‌باشد. 

همچنان ریاست های محترم ذیربط موضوع اعلان بست‌های فوق الذکر را به اطلاع تمام کارکنان خویش رسانیده تا علاقـمـندان که معیارات شارت لیست را تکمیل نموده بتوانند در پروسه رقــابتی اشــتـراک نماینـد.

اسناد:

 فهرست بست های کمبود اینــــجا کلیک نمایید.

دانلود لایحه وظایف بست ها اینــــجا کلیک نمایید.

 رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق اینــــجا کلیک نمایید.

سافت فورم کاریابی اینـــــــجا کلیک نمایید.

مکتوب رسمی نشر اعلان بست‌های کمبود وزارت

نوت: قبل از انتخاب بست مورد نظر رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق را به دقت مطالعه نمایید همچنان قابل یادآوریست که فورم ها خانه پری شده تنها حضوری پذیرفته میشود.

جهت معلومات بیشتر به شماره 0202103997 تماس بگیرید.