گالری رسانه

تصاویر: دیدارهای تعارفی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با کارمندان و مسوولان بخش‌های مختلف وزارت

تصاویر از محفل: سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی محفلی به رییسان و کارمندان این وزارت معرفی شد

البوم تصاویر: طرح ایجاد شورای تکنالوژی معلوماتی در ولایت لغمان از سوی نشست اداری این ولایت تائید شد

مراسم تقدیر از کارکردهای کارمندان بخش (NTA) وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

البوم تصاویر: امضای توافقنامه همکاری و توزیع جواز فعالیت به شرکت خدمات پُستی «بُبَر اکسپرس»

البوم تصاویر: تجلیل از روز بیرق ملی در ریاست مخابرات ولایت نورستان

البوم تصاویر: تجلیل از روز بیرق ملی در ریاست مخابرات ولایت غزنی

البوم تصاویر: تجلیل از روز بیرق ملی در ریاست مخابرات ولایت سرپل

البوم تصاویر: تجلیل از روز بیرق ملی در ریاست مخابرات ولایت پکتیا

البوم تصاویر: تجلیل از روز بیرق ملی در ریاست مخابرات ولایت بادغیس

البوم تصاویر: تجلیل از روز بیرق ملی در ریاست مخابرات ولایت ارزگان

البوم تصاویر: از روز بیرق ملی در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گرامیداشت به عمل آمد

البوم تصاویر تطبيق كامل واكسن كرونا و افتتاح مرکز صحی جهت عرضه خدمات عاجل برای کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

اشتراک وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مراسم تحویل‌گیری اولین محموله رادارهای سراسری از فرانسه به افغانستان

اشتراک وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در «محفل افتتاحیه مرکز مشوره دهی برای زنان و اطفال افغانستان» در وزارت امور زنان

البوم تصاویر برنامه آموزشی کار شیوه جدید ارزیابی اجراآت ۲۳ سرطان ۱۴۰۰

Pagination