گالری رسانه

اشتراک وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مراسم تحویل‌گیری اولین محموله رادارهای سراسری از فرانسه به افغانستان

دستاوردهای حکومت افغانستان در تطبیق برنامه‌ها در بخش‌های کیفیت‌زایی سکتور مخابراتی

مصاحبه اختصاصی معصومه خاوری با بخش رسانه‌ای انجمن جهانی سیستم موبایل

اشتراک وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در «محفل افتتاحیه مرکز مشوره دهی برای زنان و اطفال افغانستان» در وزارت امور زنان

البوم تصاویر برنامه آموزشی کار شیوه جدید ارزیابی اجراآت ۲۳ سرطان ۱۴۰۰

تصاویری جلسه مشورتی با رییسان‎ IT ‎وزارت خانه ها و ادارات دولتی پیرامون ایجاد یک مرکز معیاری ملی معلومات

تصاویری جلسه اختصاصی هفته‌وار مصرف بودجه، میزان پیشرفت پروژه‌های انکشافی وزارت

برگزاری امتحان رقابتی ۱۲۰ تن متقاضی " اناث " برای برنامه آموزشی ۹ ماهه

امضای تفاهمنامه‌ با شرکت مخابراتی افغان بیسیم و شرکت‌های ISPs

تصاویری چهل تن از فارغان رشته کمپیوتر ساینس که شامل یک دوره کارآموزی نه ماهه خواهند شد

تصاویری امضای تفاهمنامه‌ با شرکت مخابراتی افغان بیسیم و شرکت‌های ISPs

تصاویری جلسه هیئت رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ۲۷ جوزای ۱۴۰۰

با معرفی سه تن از رییسان جدیدالتقرر، سلسله ریاست های تخنیکی وزارت مخابرات تکمیل شد

البوم معرفی پنج تن از رییسان جدیدالتقرر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

البوم اشتراک وزیر مخابرات در جلسه کمیته رییسان مشرانو جرگه

البوم گرامی‌داشت از روز جهانی مخابرات و جامعه معلوماتی در قصر چارچنار ارگ ریاست جمهوری

Pagination