گالری رسانه

معصومه خاوری وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

ارایه برنامه های کاری معصومه خاوری نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

سمینار آگاهی دهی قانون دسترسی به اطلاعات‎ ‎در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دایر شد

زندگی نامه معصومه خاوری، سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

مراسم گرامی داشت از روز جهانی پُست

روز جهانی پُست مبارک--د پست نړیواله ورځ مو مبارک

البوم سمینار آگاهی دهی ثبت و بررسی دارایی‌ها‎ ‎در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

امضای تفاهمنامه همکاری در بخش مخابرات و اطلاع‌رسانی میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره ‏‏(‏Turkmenaragatnashyk‏) ترکمنستان‏

افغانستان هم به کاروان #دیجیتالی جهان پیوست

جریان مکمل کنفرانس خبری پیرامون تصویب قانون معامللات و امضای الکترونیکی

محمد فهیم هاشمی: امنیت سایبری مردم یکی از اولویت های کاری ما است

مراسم گرامیداشت روز ملی بیرق توسط هیات رهبری و کارمندان وزارت مخابرات

بیرق نماد اتحاد و اقتدار ماست؛ روز ملی بیرق مبارک!

محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: کیفیت خدمات انترنتی تا حد زیادی تحول و بهبود یافته است

محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: تلاش ها برای کاهش نرخ انترنت جریان دارد

محمد فهیم هاشمی: هر گونه تغییر و تبدیلی افراد در شرکت افغان تلیکام متوقف است

Pagination