معینیت پالیسی و پروگرام

زندگی نامه معین:

Ahmad Masood Latif Rai
                  احمد مسعود لطیف‌رای
بیوگرافی مختصر محترم احمد مسعود لطیف‌رای معین پالیسی و پروگرام وزارت مخابرات احمد مسعود لطیف‌رای محترم احمد مسعود لطیف‌رای فرزند خلیل الله لطیف‌رای در سال ۱۳۶۵ هـ - ش در ولایت کابل به دنیا آمد. مکتب ابتدایی  را تا صنف دهم در آکسفورد سکول ایند کالج، پشاور پاکستان و صنوف یازدهم و دوازدهم را در گورنمنت کالج پشاور پاکستان فرا گرفت و درسال ۲۰۰۵م فارغ شد. در سال ۲۰۰۶م شامل پوهنتون پشاور پاکستان شد و مدرک لیسانس خود را در رشته تکنالوژی معلوماتی باکسب مدال طلاء بدست آورد.

از آنجایی که موصوف علاقه خاص به ادامه تحصیل داشت، بناً درسال ۲۰۱۶م سـند ماستری خـویش را در بخش انفورمـاتیک ۱.۳/۵.۰;German CGPA

که معادل ٪ ۹۴.۷ میباشد از پوهنتون تخنیکی برلین(جرمنی) بدست آورد. آقای لطیف‌رای دارای بیش از ۱۵ سال تجربه کار مؤفق در سازمان‌های مختلف، در توسعه انکشاف پالیسی IT، مدیریت پروژه، طراحی دیتابیس، توسعه نرم افزار، تدریس و امنیت اطلاعات، جنبه فکری دید و مفهوم سازی برای چشم اندازهای بلند مدت و همچنان توانایی مدیریت بسیاری از وظایف را همزمان با توجه جدی به جزئیات علاوه بر مهارت‌های فردی و مدیریتی فراگرفته است.

;ایشان در سال ۲۰۱۱م به حیث استاد دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی در فاکولته کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی‌تخنیک کابل و در ضمن از می ۲۰۱۰ الی سپتامبر ۲۰۱۲ به عنوان رئیس پوهنځی علوم کامپیوتر و رئیس IT در پوهنتون سلام ایفای وظیفه نموده است.

موصوف از سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ به حیث MIS Manager  صندوق وجوه امانی برای ;باز سازی افغانستان (ARTF-Headcount)، پروژه بانک جهانی وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده است.

آقای لطیف رای بعد از برگشت از برنامه ماستری به وطن از اخیر سال ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۸ بحیث مسؤل امنیت سایبری و سرپرست تیم تخنیکی پوهنتون تخنیکی برلین و تیم تخنیکی پوهنتون پولی تخنیک در (ITCC)، وزارت تحصیلات عالی ایفای وظیفه نموده است.

 نامبرده از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۱۹م به حیث مسؤل بخش IT سیستم تادیات افغانستان(APS) د افغانستان بانک و از تاریخ ۱۶ سنبله ۱۳۹۸ الی ۹ سرطان ۱۳۹۹ به حیث رئیس امور محصلان دولتی در وزارت تحصیلات عالی کارکرده است.

استفاده ازسیستم مدیریت آموزشی تحصیلات عالی (HELMS) زیربنا های تذکره الکترونیکی برای انتخابات پارلمانی، استفاده از سیستم تهداب-سیستم آدهار برای تأیید رای دهندگان، ایجاد مرکز تحقیقات، نوآوری و مشاوره (KPU-CRIC)در پوهنتون پولی‌تخنیک کابل، امنیت سایبری ملی برای استندرد سازی امنیت اطلاعات در افغانستان و برنامه اصلاح امور محصلان برای ساده‌ سازی امور محصلین در وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون ها، از جمله برنامه‌ها و یادداشت‌هایی است که بعد از تأیید رهبری حکومت و نهادهای مربوط، جهت اجرایی شدن به مراجع ذیربط توسط آقای لطیف رای ارسال شده است. همچنان وی به دلیل پیشبرد بهتر امور محوله شان، افتخارات بیشتری را از سوی نهاد های معتبر ملی و بین المللی کسب نموده است.

اخیرا محترم احمدمسعود لطیف‌رای به اساس حکم شماره (۷۵۹) مؤرخ ۱۳۹۹/۴/۹ مقام عالی ریاست جمهوری در بست مافوق رتبه به حیث معین پالیسی و پروگرام وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس تقرر حاصل  نموده و طی مراسم خاص به کارمندان این وزارت رسماً معرفی گردید.

 

ریاست های مربوطه:

معرفی ریاست:

افغانستان مانند اکثر کشور های در حال توسعه در پی تسریع روند رشد با ایجاد تحول دیجیتلی است. اما تحول دیجیتلی تنها زمانی ممکن خواهد بود که منابع و ظرفیت ها لازم برای توانمند سازی کارکنان دولت و مردم عام وجود داشته باشند تا تمام افراد جامعه بتوانند از خدمات دیجیتلی و سهولت های تکنالوژیکی بهره مند گردند.

بنا براین، رشد مهارت های دیجیتلی به عنوان یکی از مهمترین اولویت های وزارت شامل آجندا گردیده و برای هماهنگی، مدیریت و پیشبرد آن در چوکات ساختار جدید وزارت این ریاست ایجاد شده است.

ماموریت:

گسترش سواد دیجیتلی، از بین بردن خلاهای دیجیتلی موجود در بین شهروندان افغانستان و فراهم نمودن زمینه برای تحول یا انقلاب دیجیتلی در سطح کشور میباشد.

ریاست توسعه مهارت های دیجیتلی، تدوین برنامه های آموزشی و اصلاح نظام آموزشی فعلی در زمینه مهارتهای دیجیتلی و همچنان بازنگری وظایف و مسولیت های تخنیکی و تکنالوژی معلوماتی تمام ادارات دولتی را با هم آهنگی ادارات ذیدخل را انجام خواهد داد.

اهداف:

 • بالا بردن سطح آگاهی شهروندان از تکنالوژیهای نوین، کاربرد و فواید آنها
 • آگاهی دهی شهروندان در چگونگی استفاده از خدمات دیجیتلی
 • ایجاد انگیزه و تقاضا برای استفاده از تکنالوژی های موجود
 • آموزش شهروندان در رابطه با چگونگی استفاده و بهره مند شدن از تکنالوژیهای موجود و خدمات دیجیتلی
 • زمینه سازی جهت بلند بردن سطح اشتغال در بخش تکنالوژی معلوماتی
 • فراهم سازی زمینه برای ایجاد تحول دیجیتالی در سطح کشور

تشکیل ریاست توسعه مهارت های دیجیتلی

تشکیل

معرفی ریاست:

مقدمه:

ریاست پلان و پالیسی وظایف مهم چون طرح پالیسی‌ها، پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و معاهدات، ترتیب و تنظیم بودجه انکشاف، دیزاین، نظارت از تطبیق پروژه‌های انکشافی، انکشاف پالیسی‌ها و ستراتیژی‌ها، تحقیق، انکشاف و تهیه احصائیه در بخش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، تأمین روابط بین المللی، تأمین همکاری‌های تخنیکی با اتحادیه‌های بین المللی و منطقوی مخابراتی و پُستی و تکنالوژی معلوماتی سازمان همکاری‌های اسلامی (ITU, APT.APPU.UPU, GSMA ICANN GAG SAPU) را انجام میدهد که مختصراً وظایف عمده آمریت‌های این ریاست ذیلاً ارائیه می‌گردد.

ریاست پلان و پالیسی تحت چتر معینیت پالیسی و پروگرام در تشکیل سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و وظایف عمده آن قرار ذیل است:

    ۱- ترتیب، تنظیم و اخذ بودجه انکشافی.

    ۲- ترتیب و توحید پلان به اساس نتایج، پرپوزل و کانسپت نوت ها.

    ۳- تأمین ارتباطات و هماهنگی با ادارات ذیربط ملی و بین المللی جهت جلب و جذب کمک های مالی و تخنیکی.

    ۴- طرح، ترتیب و توسعه پالیسی های مربوط به اداره جهت عرضه خدمات بهتر در کشور.

    ۵- پیگیری تفاهمنامه ها و معاهدات.

    ۶- تهیه و ترتیب معلومات احصائیوی.

    ۷- هماهنگی و ارتباطات با اتحادیه های مخابراتی.

تشکیلات ریاست پلان و پالیسی

ریاست پلان و پالیسی متشکل از سه آمریت بوده که لایحه وظایف و مسئولیت های آن قرار ذیل می باشد.
 • آمریت تحلیل، احصائیه و گزارش دهی.
 • آمریت طرح و پلانگذاری.
 • آمریت پالیسی و انسجام.

آمریت تحلیل، احصائیه و گزارش دهی:

وظایف عمده آن به اساس لایحه وظایف: جمع آوری ارقام خدمات مخابراتی، پُستی، عواید مستقیم و غیر مستقیم سکتور مخابرات، ارائه گزارشات پیرامون فعالیت ها، دستآوردها، مصرف بودجه انکشافی و عدم مصرف آن به مقام عالی ریاست جمهوری، وزارت مالیه و سایر نهادها ذیربط طبق پلان، ارائه گزارش تحلیلی از تحقیق تعهدات وزارت در کنفرانس جینوا به مراجع ذیربط آن، درج معلومات در سیستم ترتیب شده وزارت اقتصاد از وضعیت پروژه های وزارت می باشد.

آمریت طرح و پلانگذاری:

وظایف عمده آن به اساس لایحه وظایف: طرح پلان های توسعوی سیستم های دیجیتلی و شبکه های تکنالوژی معلوماتی، ستراتیژیک و سایر پلان های انکشافی وزارت، ترتیب پروپوزل و کانسپت نوت های پروژه ها برای اخذ بودجه و جلب کمک ها از دونرها، ترتیب و پیگیری پلان سکتور مخابرات بر اهداف انکشاف پایدار و سازمان ملل متحد.

وظایف عمده آمریت پالیسی و انسجام:

وظایف عمده آن به اساس لایحه وظایف: طرح و تدوین پالیسی ها، پیگیری از تطبیق پالیسی های وزارت، ترتیب و طی مراحل مسوده موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها بین الحکومتی و بین الوزارتی و همچنان پروتوکول های بین الحکمومتی، ترتیب و توسعه پالیسی های مربوط به اداره جهت عرضه خدمات بهتر در کشور، پیگیری از رویداد صورت جلسات سازمان های (ایکو، سارک، ریکا ،OIC کمیسیون همکاری های اسلامی، ایکوسف و غیره سازمان های بین المللی جهت شریک سازی معلومات از وضعیت مخابرات برای کشورهای منطقه.

فعالیت های ریاست پلان و پالیسی در سال ۱۳۹۹

 • ترتیب مسوده ستراتیژی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومای.
 • ترتیب پالیسی Broadband.
 • ترتیب مسوده پالیسی صنعت تکنالوژی (ICT-Industry Policy).
 • مسوده پالیسی مصؤنیت آنلاین اطفال تکمیل گردیده و جهت مطالبه نظریات به وزارت خانه ها و ادارات مربوطه ارسال گردیده است.
 • ترتیب پروپوزل و کانسپت نوت های ۱۳ پروژه منظور شده سال مالی ۱۳۹۹
 • ترتیب پلان به اساس نتایج سال مالی ۱۳۹۹ و ارسال آن به اداره امور ریاست جمهوری و ریاست های وزارت خانه ها و همچنان ترتیب طرح فورم معلومات اساسی وزارت ها و ادارات مستقلبه مقام محترم ریاست جمهوری.
 • ترتیب کانسپت پروژه تعمیر اداری ریاست مخابرات ولایت کندز و ولایت بامیان.
 • ترتیب گزارش کمی و کیفی از پیشرفت کاری پروژه های انکشافی ۱۳۹۹
 • جمع آوری معلومات در رابطه به فعالیت های انجام شده ۹ ماهه اول سال مالی ۱۳۹۹ پلان به اساس نتایج از ادارات مرکزی.
 • ترتیب معلومات در رابطه به وضعیت فعلی راه ابریشم / دیجیتل سلک رود (Digital Silk Road).
 • ترتیب گزارش پروژه های فعال و متوقف شده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال ۱۳۹۹
 • ترتیب گزارش از چگونگی تطبیق تعهدات کنفرانس جینوا.
 • گزارش برنامه ها به اساس بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ وزارت ترتیب و به وزارت مالیه ارسال گردیده است.
 • طرح پروژه ریفورم انکشافی برای سال ۱۳۹۹
 • امضاء تفاهمنامه همکاری در عرصه مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و پُستی میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با اداره مخابرات کشور تکمنستان.
 • ترتیب متن های دری، انگلیسی و روسی گزارش در خصوص جلسه گروپ کاری فرعی نقشه راه و گسترش تعمیق همکاری میان جمهوری اسلامی افغاغنستان، آذربایجان و ترکمنستان.
 • ارائه نظریات و پیشنهادات وزارت مبنی بر نشست سه جانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان.
 • پیگیری مسوده تفاهمنامه همکاری در عرسه فعالیت های تحقیق و توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت ترانسپورت کشور ترکیه.

پروسیجر کاری ریاست پلان و پالیسی را از اینــــــــجا بدست آورید

مقدمه:

ریاست تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) به مثابه یک ادارۀ پالیسی ساز و نظارت کننده در مارکیت پُستی کشور، بیشتر از یک دهه قدامت دارد. در سال ۱۳۸۵ تحت نام کمیشنری افغان پُست و در سال ۱۳۸۸ بنام بورد مقرراتي پُست شامل تشکیل رسمي وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی گردید که بعداً جایگاه یک ریاست یا ادارۀ مهم سکتوری را در چوکات این وزارت دریافته و به فعالیت های حقوقی، سکتوری و نظارتی خویش پرداخته است. این اداره، عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات پُستی را در چهارچوپ قوانین و مقررات نافذۀ کشور تشویق و حمایت نموده؛ نظارت از نحوۀ فعالیت ها و چگونگی عرضه خدمات پُستی توسط عرضه کنندگان مارکیت از وظایف اصلی این اداره می باشد.

اهمیت خدمات پُستی:

هرچند پیشرفت های فنی و تکنالوژیکی در جهان معاصر و در بخش های متعدد رو به انکشاف چشم گیر می باشد، مگر ارزش و اهمیت سکتور پُست در تمامی کشورها از جمله افغانستان با توجه به محرمیت ومصئونیت مراسلات پُستی هنوز حایز اهمیت است.

سکتور پُست در افغانستان که بیش از 150 سال سابقه دارد، گاه گاهی در بستر تحولات این کشور در پهلوی سایر پدیده های اجتماعی دستخوش ناامنی ها و شرایط رقت باری قرار گرفته است. با تحکیم نظام نوپای دیموکراسی، توجه به این بخش مهم اجتماعی، نیز امیدبخش بوده و اخیراً متقاضیان بسیاری را به همراه دارد.

وضعیت فعلی خدمات پُستی:

هم اکنون (در جنب ریاست افغان پُستِ وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در شهر کابل و مدیریت های پُست در تمامي ولایات کشور)، سکتور خصوصي پُست در افغانستان (بتعداد 9 شرکت خصوصی پُستی) نیز فعالیت دارند که بشمول شهر کابل، در 10 ولایت کشور خدمات پُستی را برای هموطنان عزیز مان ارائه می نمایند و حدود بیش از 40 نمایندگی خصوصی پُستی در سراسر کشور را احتوا میکند.

عرضه کنندگان خصوصی سکتور پُست:

 • پُست سریع باختر (B.S.P)(صدور جواز ۱۳۷۹)
 • تنت_فدیکس (TNT- FedEx) (صدور جواز: ۱۳۸۱)
 • پُست سریع دی اچ ال (D.H.L) (صدور جواز: ۱۳۸۱)
 • پُست سریع نی (Nye Express) (صدور جواز: ۱۳۹۱)
 • ایکسپو (Expo) (صدور جواز: ۱۳۹۳)
 • ایرو-پارسل (Aero Parcel)(صدور جواز: ۱۳۹۶)
 • کابل-آریانا (Kabul Aryana) (صدور جواز: ۱۳۹۶)
 • سمارت سیستم (Smart Post) (صدور جواز: ۱۳۹۷)
 • شرکت شهیر (Shahir Post) (صدور جواز: ۱۳۹۷)
 • روان خدمات (Rawan Service) (صدور جواز: ۱۳۹۸)

تطبیق جواز و شرایط آن:

مطابق مادۀ دوم و سوم قانون پُست مصوبه (شماره ۳۲ سال ۱۳۵۲) و طرزالعمل های توزیع جواز، هیچ شخصی حکمی و حقیقی نمیتوان به عرضه خدمات پُستی مبادرت ورزند. ارائه خدمات متذکره با داشتن جواز عرضه خدمات سکتوری (پُستی) به متقاضی آن تنها از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی صورت می گیرد.

شرایط اخذ جواز به متقاضی طبق روند معمول و پروسیجر اخذ جوازنامه عرضه خدمات پُستی از ادارۀ تنظیم خدمات پُستی (اپرا)، پرداخت مبلغ ۲۰ هزار دالر آمریکایی بعنوان قیمت جواز و مبلغ ۱۰ هزار دالر آمریکایی بعنوان تضمین بانکی، داشتن سیستم تعقیب و پیگیری با کمپنی های معروف بین المللی، داشتن طرزالعمل جبران خساره، توانایی و تجربه لازم در زمینه عرضه خدمات پُستی، حجم سرمایه گذاری کافی در این سکتور با فراهم نمودن زمینۀ اشتغال برای هموطنان عزیز کشور می باشد.

دست آوردها:

 • صدور جواز عرضه خدمات پُستی به ۱۰ شرکت پُستی ملی و بین المللی در کنار آپریتر دولتی (افغان پُست).
 • تلاش برای طی مراحل و تصویب قانون تنظیم خدمات پُستی که هم اکنون در پس از تصویب در شورای ملی قرار دارد.
 • افزایش ارقام عواید اداره؛ از درک جمع آوری تعرفه ها، فیس های راجستری و مکلفیت های مالی شرکت ها (بالغ بر ۳۰ سی میلیون افغانی در سال).

نوت: قیمت جواز عرضه خدمات پُستی (مطابق طرزالعمل و موافقت نامه اداره) مبلغ ۲۰ هزار دالر امریکایی یا معال آن به افغانی و مقدار ضمانت بانکی مبلغ ۱۰ هزار دالر آمریکایی یا معادل آن به افغانی می باشد و همچنان عرضه کننده مکلف به پرداخت مبالغ %۱۵ فیصد کمیشن خدمات پُستی از سرجمع عواید ناخالص شان به این اداره می باشد.

 • ایجاد معبر پُستی که از مدت چهار سال بدینسو مورد تعقیب و پیگیری این اداره با معینیت محترم گمرکات وزارت مالیه بوده است؛ اخیراً (الی تکمیل وساختمان تعمیر اساسی آن) بصورت موقت افتتاح گردید و تلاشها برای اعمار تعمیر اساسی آن در مربوطات میدان هوایی کابل.
 • ترتیب و پیشنهاد طرح تعیین حق الامتیاز، کمیشن خدمات پُستی و تضمینات بانکی عرضة خدمات به شورای محترم عالی اقتصادی، که طرح متذکره در پرنسیب آن شورا تصویب و غرض منظوری به جلسۀ کابینه ج.ا.ا محول گردیده است.
 • هماهنگی با ادارات محترم زیربط منجمله هوانوردی، گمرکات وزارت محترم مالیه، قوماندانی میدان هوایی کابل و... جهت رفع مشکلات شرکت های پُستی.
 • انعقاد تفاهم نامه و کار روی طرزالعمل مشترک با ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیتهای فکری وزارت محترم صنعت و تجارت بمنظور توزیع جواز سکتوری تحت چتر واحد.
 • نظارت دوامدار از فعالیت های عرضه کنندگان خدمات پُستی بر تطبیق قوانین، طرزالعملها و ستندرد های توزیعی، مصئونیتی و رسیدگی به شکایات مشتریان پُستی و نیز جلوگیری از عرضۀ خدمات بدون مجوز در مارکیت پُستی کشور.
 • بازنگری طرزالعملهای اداره تنظیم خدمات پُستی و ایجاد دو طرزالعمل جدید "جبران خساره و جلوگیری از فعالیت های بدون مجوز" و ارسال آن به کمیته موظف وزارت غرض توحید و اخذ منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا .

پروسیجر کاری ریاست تنظیم خدمات پُستی (اپرا)

برای معلومات بیشتر به ویب سایت https://apra.gov.af/dr مراجعه کنید.

معرفی ریاست:

ریاست اقتصاد دیجیتلی و ستراتیژی صنعت ICT در سال ۱۳۹۹ طبق حکم شماره ۳۴۵ مؤرخ ۱۵/۲/۱۳۹۹ مقام محترم عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منظور گردیده است، در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تشکیل گردیده و در عرصه رهبری، کنترول، نظارت و مدیریت از تسهیل ایجاد روابط میان صنعت تکنالوژی عالی و توسعه اقتصاد دیجیتلی به فعالیت‌های روزمره خویش ادامه میدهد.

اهداف ریاست:

 1. کار روی تکمیل نمودن تشکیل ریاست جهت استخدام کارمندان مسلکی و متخصص.
 2. ارزیابی عمومی Assessment تجارتی و بازاریابی آنلاین شرکت‌های خصوصی در سطح کشو.
 3. تدوین بلو پرنت نقشه راه برای ستراتیژی اقتصاد دیجیتلی.
 4. همکاری با شرکای کاری دولتی (Stakeholder) و رسیدن به نتیجه مطلوب.
 5. دریافت معلومات در مورد شرکت‌های IT.
 6. بررسی مشکلات و نیازمندی شرکت‌های IT.
 7. دایر نمودن جلسات با نهادهای اکادمیک و بخش‌های IT وزارت خانه‌ها.
 8. دریافت و تهیه معلومات در مورد ICT Park.
 9. میکانیزم دوامدار برای نظارت و بازنگری از صنعت ICT در سطح کشور.
 10. نظارت از شرکت‌های مخابراتی.

وظایف:

 1. طرح پالیسی و ارایه مشوره در بخش تجارت الکترونیکی.
 2. راهنمایی در ترتیب پلان انکشافی و ایجاد تجارت الکترونیکی با همکاری ادارات ذیدخل.
 3. طراحی مقررات طرزالعمل‌ها و پالیسی‌های مربوط به تجارت الکترونیکی.
 4. کار مشترک و ارایه مشوره با تیم بازاریابی تکنالوژی معلوماتی، بازاریابی خدمات مشتریان و دیگر بخش‌های مربوطه.
 5. حل معضلات و مشکلات مربوط به تجارت الکترونیکی و ارایه مشوره در بخش تجارت الکترونیکی.
 6. شناسایی نیازمندیهای سکتور تجارت الکترونیکی و تامین ارتباط و کار مشترک با سکتور خصوصی.
 7. انجام تحقق در بخش مادل‌های تجارت الکترونیکی مانند B2B-B2C-B2G و غیره.
 8. شرکت در جلسات و برنامه‌های مربوط به خدمات لوژستیکی تحلیل و تجزیه سایر موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی.

دیدگاه: (Vision)

ایجاد و ترویج اقتصاد دیجیتلی و ترتیب ستراتیژی ICT Park در سطح کشور.

ماموریت: (Mission)

رهبری، کنترول، نظارت و مدیریت از تسهیل ایجاد روابط میان صنعت تکنالوژی عالی و توسعه اقتصاد دیجیتلی در سطح کشور.

تعهدات: (Mandate)

 1. ایجاد تحول دیجیتلی با هماهنگی بخش‌های IT وزارت خانه‌ها مطابق هدایت شورای رهبری دولت ج.ا/ا/
 2. همکاری و هماهنگی با شرکت‌های که در سکتور ICT در سطح کشور فعالیت دارند.
 3. ایجاد پارک‌های تکنالوژی عالی (ICT Park) در سطح کشور.
 4. جلب سرمایه‌گذاری‌های ملی و بین المللی در سکتور ICT.
 5. تشویق و حمایت از شرکت‌های تکنالوژی معلوماتی در سطح کشور.

تشکیل ریاست اقتصاد دیجیتلی و ستراتیژی صنعت ICT

ساختار تشکیلاتی این ریاست قرار ذیل می‌باشد:

بست دوم ریاست اقتصاد دیجیتلی یک بست

بست سوم، چهار بست

بست چهارم، سیزده بست

بست پنجم، سه بست

بست هفتم، یک بست

بست هشتم، یک بست

که در مجموع به تعداد ۲۳ بست کاری می‌شود و آمریت‌های این ریاست قرار ذیل می‌باشد

واحد (آمریت) هماهنگ کننده صنعت تکنالوژی عالی:

هماهنگی و تلاش جهت انکشاف صنعت تکنالوژی عالی از طریق کار مشترک با سکتور خصوصی، مراجع علمی و ایجاد روابط با ادارات و ارگان‌های ملی و بین المللی.

واحد (آمریت) مدیریت پارک تکنالوژی عالی و انجنیری:

مراقبت سازماندهی، مدیریت پلان ساختمانی و مراقبتی تمام تعمیرات، بازنگری مراجعین و خدمات پارک تکنالوژی عالی و انجنیری و گزارش‌دهی و مستند سازی فعالیت‌های پارک تکنالوژی انجنیری.

واحد (آمریت) دیزاین و تطبیق کننده تکنالوژی عالی و انجنیری:

تعین شاخص‌های توسعه طراحی پروژ‌ه‌های انکشافی در چهارچوب پالیسی‌ها و زیربناهای پارک‌های تکنالوژی عالی.

واحد (آمریت) تجارت الکترونیکی:

طرح پالیسی ارایه مشوره در بخش تجارت الکترونیکی صنعت ICT در سطح کشور.

شناسایی نیازمندی‌های سکتور تجارت الکترونیکی و تأمین ارتباط و کار مشترک با سکتور خصوصی.

 

به اساس تشکیل منظور شده سال ۱۳۹۹ واحد (آمریت) پالیسی پُست جدیداً در تشکیل ایجاد گردیده است. از این جهت آمریت متذکره مطابق لایحه وظایف خویش مؤظف به انکشاف پالیسی های کوتاه مدت و دراز مدت برای سکتور پُست در کشور بوده تا اهداف و نیازمندی های سکتور پُست مطابق به استندردهای اتحادیه های جهانی پُست عیار و تنظیم گردد.

به منظور غنامندی و انکشاف پالیسی های مورد ضرورت یک کمیته تحت نظر معینیت محترم پالیسی و پروگرام ها در هماهنگی این آمریت و نمایندگان از ریاست محترم پُست، اداره تنظیم خدمات پُستی (اپرا) و ریاست پلان و پالیسی ایجاد گردید تا روی انکشاف پالیسی جدید پُست بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

فعلاً کار روی مسوده پالیسی فوق الذکر جریان دارد.