اعلان داوطلبی پروژه پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه بابت سال ۱۴۰۱ وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

شماره داوطلبی: MCIT/1401/NCB/G-4

تعداد بخش‌ها (LOTS): ندارد

نوع قرارداد: باالمقطع

میعاد قرارداد: یک ماه

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه  پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه بابت سال ۱۴۰۱ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب و طوری سربسته الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به دفتر ریاست تدارکات   منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمی‌باشد. همچنان داوطلبان می‌توانند شرطنامه را از ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند و درضمن داوطلبان می‌توانند ذریعه فلش سافت شرطنامه را از آمریت تدارکات  منزل ۱۴ اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی یا پول نقد که به مبلغ (۴۷۰۰۰) چهل و هفت هزار افغانی مطابق مندرج شرطنامه در جلسه آفرگشایی ارائه نمایند.

جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ در دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله تدویر میگردد.

بااحترام

 

پوهنیار احمد مسعود "لطیف رای"

معین تخنیکی و پالیسی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

اسنادها:

لینک شرطنامه را از این جا دانلود نمایید!

لینک مکتوب اعلان داوطلبی پرژه پرزه جات و ترمیم وسایط نقلیه سال ۱۴۰۱ وزارت مخابرات

 

 

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۶ - ۸:۲۱ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک روغنيات مختلف النوع ماه حمل خويش را از طريق روش نرخگيری

تهیه و تدارک روغنيات مختلف النوع ماه حمل خويش را از طريق روش نرخگيری

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۸:۴۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ - ۱۳:۳۳ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق . . .

بازگشت به داوطلبی ها