اعلان کاریابی: به تعداد (۲) بست کمبود سوم و چهارم دوایر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از طریق سیستم رتب و معاش به رقابت گذاشته میشود

naweed_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۵:۴۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به مـواد هشتم، نُهـم و دهم طرزالعمل تعیینات کارکنان بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم کارکنان خدمات ملکی تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احراز می گردند باید با استفاده از صدور مکتوب به تمامی مراجع ذیربط و از طریق رسانه ها و سایر امکانات اعلان گردند.

بدین ملحوظ به تعداد (۲) بست رتبه سوم و چهارم کمبود دوایر مرکزی شامل سیستم رتب و معاش ایـن وزارت قرار ذیل از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ الی ۱۴۰۰/۳/۲۳ به اعلان رقابتی سـپرده میشود.

 

عنوان بست ریاست بست تعداد بست لایحه وظایف ملاحظات
آمر تسهیل قراردادها و پلانگذاری تدارکات ۳ ۱ دانلود لایحه وظایف  
مدیر عمومی اسناد و ارتباط دفتر مقام ۴ ۱ دانلود لایحه وظایف  

 

همچنان ریاست های محترم ذیربط موضوع اعلان بست های فوق الذکر را به اطلاع تمام کارکنان خویش رسانیده تا علاقـمـندان که معیارات شارت لست را تکمیل نموده بتوانند در پروسه رقــابتی اشــتـراک نماینـد.

با احترام

 

معصومه خاوری

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

اسناد:

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق اینــــجا کلیک نمایید.

سافت فورم کاریابی اینـــــــجا کلیک نمایید.

مکتوب نشر ۲ بست کمبود سوم و چهارم دوایر مرکزی وزارت مخابرات

نوت: قبل از انتخاب بست مورد نظر رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق را به دقت مطالعه نمایید همچنان قابل یادآوریست که فورم ها خانه پری شده تنها حضوری پذیرفته میشود.

جهت معلومات بیشتر به این ۰۲۰۲۱۰۳۹۹۷ شماره به تماس شده حل مطلب نمایید.