پاسخ به سوالات تکراری

فهرستی از پرسش و پاسخ‌های رایج در زمینه‌ای خاص و در ارتباط با موضوع مشخص میباشد. پاسخ به سوالات تکراری یک وسیله مفید برای سازماندهی اطلاعات است (به طور کلی ارائه اطلاعات در مورد سوالات مکرر)و پل ارتباطی آنلاین بین متقاضی محترم و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نامیده می شود. در واقع پاسخ به سوالات مکرر در این بخش به نشر سپرده میشود و متقاضی محترم قبل از اینکه درخواست اطلاعات از مرجعه مربوطه (مسوولین اطلاع رسانی) داشته باشند جهت رسیدن به هدف میتوانند از این بخش پاسخ سوالات خود را بدست بیاورند. ما معتقد به نیازمندی های سالم شما هستیم.

سوالات متداول

 

برای دریافت معلومات در مورد حکومتداری الکترونیکی اینـــــجا کلیک نمایید.

 

برای دریافت معلومات در مورد حکومتداری الکترونیکی اینـــــجا کلیک نمایید.