اعلان تصمیم اعطای قرارداد17 قلم اجناس لفت

ashiq_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت kabul

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پروژه پروژه 17 قلم اجناس لفت ضرورت ریاست اداری را به شرکت صبور ناصری واقع مند وی شهر کابل افغانستان, به مبلغ چهار میلیون وسه صدو هفتادو چهار هزار و دوصدوچهل وپنج (4,374,245) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه  داشته باشند , می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات واقع منزل چهاردهم تعمیر -18- منزله  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ,قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

اداره محترم روز نامه نشراتی آرمان ملی پول حق الشاعه اعــــــــــــلان از نزد محترم محــــــــــمد دیدار خزانه دار اخذ البته آویزها و کتنگ اعلان را رسمآ به این اداره تسلیم خواهند نمود .

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۲۱ - ۱۰:۵۷ کابل
Background image

اعلان داوطلبی خریداری SSL سرتیفیکت ها برای ویب سایت های ادارات دولتی

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در خریداری SSL سرتیفیکت ها برای ویب سایت های ادارات دولتی اشتراک....

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۸:۵۷ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

در شهر کابل به ظرفيت 5000 لينFiber to Home FTTH احداث شبکه

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۵:۲۸ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

اکمال روغنیات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکزی و زون های هفت گانه شرکت مخابراتی افغان تیلی کام از بابت سال ۱۳۹۹- داوطلبی مجدد

بازگشت به داوطلبی ها