اعلان کارمندیابی: به تعداد (۳) بست کمبود سوم و چهارم ریاست تدارکات از طریق سیستم رتب و معاش به رقابت گذاشته میشود

naweed_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۲:۵۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

برای دریافت رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق اینــــجا کلیک نمایید. 

برای دریافت فورم کاریابی اینـــــــجا را کلیک نمایید.

 

جدول بست های فوق قرار ذیل میباشد:

شماره عنوان بست بست تعداد بست ریاست دانلود فایل
۱ آمر تسهیل قراردادها و پلانگذاری ۳ ۱ ریاست تدارکات برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نمایید
۲ مدیر عمومی تسهیل قراردادها ۴ ۱ ریاست تدارکات برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نمایید
۳ مدیر عمومی پلانگذاری و گزارشدهی ۴ ۱ ریاست تدارکات برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نمایید