پروسه داوطلبی Assessment of Current Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT)

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

 وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  Assessment of Current        Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT) اشتراک نموده (TOR)و(REOI)آنرا از ویب سایت های     (www.npa.gov.af)  ,(www.mcit.gov.af) و یا به گذاشتن پیام به ایمیل آدرس های  walid.noori@digitalcasa.gov.af و zahoor.zewary@digitalcasa.gov.af  و همچنان ذریعه CD Driver از  دیپارتمنت تدارکات ریاست دیجتل کاسا واقع محمد جان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی منزل 4 بدست آورده , اسناد اظهار علاقمندی یا  ( EOI) خویش را مطابق شرایط مندرج TOR  وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی ساعت  02:00 بجه بعد از ظهر روز (سه شنبه) مورخ (March-26/2019)به ریاست تدارکات منزل 14 و یا به دیپارتمنت تدارکات ریاست دیجتل کاسا واقع محمد جان خان   واقع تعمیر 18 منزله منزل4  این وزارت تسلیم نمایند. داوطلبانی که اسناد اظهار علاقمندی یا ( EOI)خویش را از طریق ایمیل در معیاد اعتبار اعلان به ایمیل آدرس های  zahoor.zewary@digitalcasa.gov.af   ,   walid.noori@digitalcasa.gov.af com moh.seddiqi@gmial.com , ارسال نمایند , اسناد هارد کاپی آنرا در خلال 7 روز تقویمی بعد از تاریخ ضرب العجل تسلیمی به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند در غیر عدم واجد شرایط شناخته شده شامل مرحله بعدی نمی گردند.

قابل ذکر است که پول حق الشاعه اعلان از نزد محترم محمددیدار خزانه دار اخذ البته آویز ها و کتنگ اعلان را رسما به این اداره تسلیم خواهند نمود.

با احترام

Documents

reoi_cert.pdf
cert_tor_feb_26_2019.pdf

داوطلبی های بیشتر...

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۰:۵۲
Background image

اعلان پروژه توسعه و عصری سازی ریاست پست تجهیزات آی ایف ایس‎

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  توسعه و عصری سازی ریاست پست/تجهیزات آی ایف ایس اشتراک نموده وآفر های خویش . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۱۴:۲۴ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی رنگ های پرنتر و تجهیزات آی تی برای سال مالی 1398

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  رنگ های پرنتر و تجهیزات آی تیبرای سال مالی 1398 اشتراک نموده وآفر های خویش . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۵:۲۸ Kabul
Background image

پروسه داوطلبی Assessment of Current Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT)

 وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  Assessment of Current        Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT) ا . . .

بازگشت به داوطلبی ها