پروسه داوطلبی Assessment of Current Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT)

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

 وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  Assessment of Current        Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT) اشتراک نموده (TOR)و(REOI)آنرا از ویب سایت های     (www.npa.gov.af)  ,(www.mcit.gov.af) و یا به گذاشتن پیام به ایمیل آدرس های  walid.noori@digitalcasa.gov.af و zahoor.zewary@digitalcasa.gov.af  و همچنان ذریعه CD Driver از  دیپارتمنت تدارکات ریاست دیجتل کاسا واقع محمد جان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی منزل 4 بدست آورده , اسناد اظهار علاقمندی یا  ( EOI) خویش را مطابق شرایط مندرج TOR  وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی ساعت  02:00 بجه بعد از ظهر روز (سه شنبه) مورخ (March-26/2019)به ریاست تدارکات منزل 14 و یا به دیپارتمنت تدارکات ریاست دیجتل کاسا واقع محمد جان خان   واقع تعمیر 18 منزله منزل4  این وزارت تسلیم نمایند. داوطلبانی که اسناد اظهار علاقمندی یا ( EOI)خویش را از طریق ایمیل در معیاد اعتبار اعلان به ایمیل آدرس های  zahoor.zewary@digitalcasa.gov.af   ,   walid.noori@digitalcasa.gov.af com moh.seddiqi@gmial.com , ارسال نمایند , اسناد هارد کاپی آنرا در خلال 7 روز تقویمی بعد از تاریخ ضرب العجل تسلیمی به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند در غیر عدم واجد شرایط شناخته شده شامل مرحله بعدی نمی گردند.

قابل ذکر است که پول حق الشاعه اعلان از نزد محترم محمددیدار خزانه دار اخذ البته آویز ها و کتنگ اعلان را رسما به این اداره تسلیم خواهند نمود.

با احترام

Documents

reoi_cert.pdf
cert_tor_feb_26_2019.pdf

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۵۵ Kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک Hardware Equipment for Software of innovation and Technology Directorate

(وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  

Hardware Equipment for Software of innovation and Technology Directorate . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۴۸ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و خریداری تجهیزات تکنالوژی برای پروژه وصل آنلاین پاسپور به ولایت و سیستم داخلی پاسپورت

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  تهیه و خریداری تجهیزات تکنالوژی برای پروژه وصل آنلاین پاسپور به ولایت و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۴:۴۵ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و خریداری تجهیزات پستی ریاست پست

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  تجهیزات پستی ریاست پست اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج . . .

بازگشت به داوطلبی ها