دعوت به داوطلبی برای تهیه اتصال ۳ باب شفاخانه

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

Contract Title: Procurement of Connectivity of 3 Hospitals

RFB Reference No.: MCIT-DC/PIU/2020/NC-11

Grant No.:IDA-D2820

Publish Date: December 01, 2020

 

جمهوری اسلامی افغانستان از بانک جهانی در قبال هزینه های پروژه دیجیتال کاسا افغانستان تأمین مالی دریافت کرده است و در نظر دارد بخشی از درآمد حاصله را در قبال پرداخت ها بر اساس قرارداد تدارکات اتصال ۳ باب شفاخانه اعمال کند.

 

Document:

For Download Please Click Here.

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۱:۵۲ کابل
Background image

دعوت به داوطلبی برای تهیه اتصال ۳ باب شفاخانه

جمهوری اسلامی افغانستان از بانک جهانی در قبال هزینه های پروژه دیجیتال کاسا...

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۴:۳۸ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

پروژه کندنکاری، پايپ اندازی و کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در زون شرق (ننگرهار-لغمان -کنر) بشکل قرارداد چهار چوبی (FRAMEWORK CONTRACT}

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۳:۱۱ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

تدارک 1500 کیلومتر پایپ HDPE

بازگشت به داوطلبی ها