داوطلبی پروژه(Afghan Post Logistic Management Information System (APLMIS)

ashiq_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه(Afghan Post Logistic Management Information System (APLMIS) نمبر تشخصیه (MCIT/98/NCB/QCBS/CS-30) اشتراک نموده (TOR) و (REOI) آنرا از ویب سایت های (www.npa.gov.af) و یا (www.mcit.gov.afg) و یا پیام گذاشتن به آدرس های ذیل: Khyber.seddiqi@mcit.gov.af cc: hussain.adil@mcit.gov.af و هم چنان ذریعه CD Drive از مدیریت عمومی خدمات مشورتی ریاست تدارکات واقع محمد جان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزل 14 به دست آورده، اسناد اظهار علاقمندی یا (ROI) خویش را مطابق شرایط مندرج (TOR) و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  2   ) بعد از ظهر  مورخ      (02/07/1398 )روز سه شنبه   به ریاست تدارکات واقع محمد جان خان وات تعمیر 18 منزله 14 این وزارت تسلیم نمایند. داوطلبانی که اظهار علاقمندی یا (EOI) خویش را از طریق ایمیل در معیاد اعتبار اعلان به ایمیل آدرس های Khyber.seddiqi@mcit.gov.af cc: hussain.adil@mcit.gov.af ( Afghanpost.project@gmail.com )   ارسال نمایند، اسناد هارد کاپی آنرا در خلال 7 روز تقویمی بعد از ضرب الاجل تسلیمی به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند در غیر عدم واجد شرایط شناخته شده شامل مرحله بعدی نمی گردند.

قابل ذکر است که پول الاشاعه از نزد محترم محمد دیدار خزانه دار اخذ البته آویزها و کتنگ اعلان رسما به این اداره تسلیم خواهند نمود.

 

 

با احترام

Documents

Afghan Post Logistic Management Information System (TOR)
Afghan Post Logistic Management Information System (REOI)

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۱۵:۴۸
Background image

اعلان داوطلبی پروژه زیر بنا برای تصادیق الکترونیکی ARCA

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک وخریداری زیر بنا برای تصادیق الکترونیکی ARCA اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۴:۴۷ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی پروژه دیزاین سوم ادراه آسان خدمت در خیر خانه

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  دیزاین سوم اداره اسان خدمت درخیر خانه (Design of Asan Khedmat Third Service Center . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۴:۲۳ Kabul
Background image

پروسه داوطلبی پروژه دیزاین دوم اداره اسان خدمت در مهتاب قلعه

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  دیزاین دوم اداره اسان خدمت در مهتاب قلعه (Design of Asan Khedmat Second Services . . .

بازگشت به داوطلبی ها