داوطلبی پروژه(Afghan Post Logistic Management Information System (APLMIS)

ashiq_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه(Afghan Post Logistic Management Information System (APLMIS) نمبر تشخصیه (MCIT/98/NCB/QCBS/CS-30) اشتراک نموده (TOR) و (REOI) آنرا از ویب سایت های (www.npa.gov.af) و یا (www.mcit.gov.afg) و یا پیام گذاشتن به آدرس های ذیل: Khyber.seddiqi@mcit.gov.af cc: hussain.adil@mcit.gov.af و هم چنان ذریعه CD Drive از مدیریت عمومی خدمات مشورتی ریاست تدارکات واقع محمد جان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزل 14 به دست آورده، اسناد اظهار علاقمندی یا (ROI) خویش را مطابق شرایط مندرج (TOR) و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  2   ) بعد از ظهر  مورخ      (02/07/1398 )روز سه شنبه   به ریاست تدارکات واقع محمد جان خان وات تعمیر 18 منزله 14 این وزارت تسلیم نمایند. داوطلبانی که اظهار علاقمندی یا (EOI) خویش را از طریق ایمیل در معیاد اعتبار اعلان به ایمیل آدرس های Khyber.seddiqi@mcit.gov.af cc: hussain.adil@mcit.gov.af ( Afghanpost.project@gmail.com )   ارسال نمایند، اسناد هارد کاپی آنرا در خلال 7 روز تقویمی بعد از ضرب الاجل تسلیمی به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند در غیر عدم واجد شرایط شناخته شده شامل مرحله بعدی نمی گردند.

قابل ذکر است که پول الاشاعه از نزد محترم محمد دیدار خزانه دار اخذ البته آویزها و کتنگ اعلان رسما به این اداره تسلیم خواهند نمود.

 

 

با احترام

Documents

Afghan Post Logistic Management Information System (TOR)
Afghan Post Logistic Management Information System (REOI)

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۸:۳۹ کابل
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه بخاری گازی، بالون گاز و گاز مایع:

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه بخاری گازی، بالون گاز و گاز مایع را به   شرکت وحید . . .

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۱:۱ کابل
Background image

پروژه تجهیزات، تأسیس ایستادگاه زمینی برای ماهواره افغان ست 1 ( Establishment of Ground Station for Afghansat-1/SAS Satellite)

اعلان دعوت برای داوطلبی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، جمهوری اسلامی  افغانستان   

نهاد تدارکاتی

دولت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۰:۷ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک تجهیزات آی تی برای پروژه وصل آنلاین پاسپورت به ولایات و سیستم داخلی پاسپورت

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه وتدارک تجهیزات آی تی برای پروژه وصل آنلاین پاسپورت . . .

بازگشت به داوطلبی ها