جلسه قبل از آفرگشایی (Pre-proposal meeting) پروژه دهم دسترسی سراسری

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

طوریکه شرکت‌های مخابراتی و A/D TTSP در جریان قرار دارند که اداره تنظیم خدمات مخابراتی بخش از پروژه دهم دسترسی سراسری مشتمل بر ۹۰ سایت خدمات مخابراتی (RTD-TBS sites) در ۵ ولایت (کابل، بدخشان، زابل، نورستان و ارزگان) کشور بتاریخ 1401/10/19 مطابق 1444/6/19-  ۱۲/۱/۲۰۲۳ به اعلان داوطلبی سپرده است، طبق شرایط مندرج شرطنامه مذکور آفرگشایی آن روز سه شنبه ساعت ۱۰ قبل از ظهر تاریخ 1401/11/18 مطابق 1444/7/16  2023/01/07 در اداره تنظیم خدمات مخابراتی (منزل دهم تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات) در حضور داشت هیات مؤظف صورت میگیرد.

طبق شرایط مندرج در شرطنامه قرار است جلسه Pre-Proposal meeting تحت ریاست جناب محترم وزیر صاحب وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در موجودیت رئیس و معاون مالی و اداری اداره تنظیم خدمات مخابراتی روز (سه شنبه) ساعت (۱۰:۰۰) قبل از ظهر بتاریخ (1444/7/1 مطابق 1401/11/4) در اداره اترا دایر گردد.

تقاضا میگردد تا نماینده‌گان با صلاحیت خویش را جهت حل سوالات به جلسه مذکور اعزام نموده ممنون سازید.

 

لینک اسنادها:

Rural Telecommunication Project

با احترام

مولوی سید برات شاه آغا ندیم

رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۱۵:۳۰ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانیسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به مدت 6 ماه سال 1402

پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سایت های شبکه سلام و بخش ترانیسپورت مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به مدت 6 ماه سال 1402

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۹:۳۴ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

وصل کیبل فایبر نوری {کندنکاری، پایپ و کییل اندازی} مسیر فراه – فراه رود

وصل کیبل فایبر نوری {کندنکاری، پایپ و کییل اندازی} مسیر فراه – فراه رود

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۹:۲۲ مدیریت عمومی تسهیل تدارکاتی، آمریت تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، منزل چهارم، تعمیر پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان وات، کابل – افغانستان
Background image

تهيه و تدارک پروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی برای زون جنوب غرب

تهيه و تدارک پروژه کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی برای زون جنوب غرب

بازگشت به داوطلبی ها