تهيه و تدارک چهار سيت لايسنس فايروال و حمايت سيسکو، مربوط شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

k.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

 

                                                    

                                                     اعلان تدارکاتي

 

تاريخ اعلان:    P106/09/1397
شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCS/NCB/245/97

روش داوطلبي: باز ملي

 

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبيتهيه و تدارک چهار سيت لايسنس فايروال و حمايت سيسکو، مربوط شرکت مخابراتی افغان تيلی کام اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov. بدست آورده وجهت اخذ معلومات در خصوص پروژه فوق و ارايه پاسخ خويش به جلسه قبل از آفر گشائی 20/09/1397 به ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون کنفرانس های شرکت مخابراتی افغان تيلی کام تشريف آورده و آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي روز سه شنبه27قوس 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 640,000.00(شش صد و چهل هزار) افغانيبوده و جلسه آفرگشائي بروزسه شنبه مؤرخ 27قوس 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

نوت: شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد، لهذا بعد از دريافت شرطنامه جهت ثبت و راجستريشن با ورق درخواستي، به آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام مراجعه نمائيد.

شخص ارتباطي: ببرک حيدري، هماهنگ کننده تسهيلات تدارکاتي، آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 749416409

Documents

shrtnamh_syskw_fayrwal.pdf

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱ - ۱۲:۳۶ Kabul
Background image

Assessment of Current Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT) اعلان داوطلبی پروژه

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  Assessment of Current Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT) اشتراک . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱ - ۱۲:۲۹ Kabul
Background image

اطلاعیه عام پروژه دیزاین دوم آسان خدمت در مهتاب قلعه

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد  پروژه  دیزاین دوم اداره آسان خدمت در . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۳:۰ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و خریداری تجهیزات آی تی برای ICTI

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  تجهیزات آی تی برای ICTI اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج . . .

بازگشت به داوطلبی ها