تفتیش، نظارت و ارزیابی خدمات برای پروژه پرداخت معاشات از طریق مبایل اداره آسان خدمت

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

شماره داوطلبي: MCIT/AK/97/CS-013/QCBS

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (Lot-Audit/Monitoring and Evaluation Services for Asan Khedmat Mobile Salary Payment (MSP)) اشتراک نموده، اسناد درخواست اظهارعلاقمندی (TORو REOI) را از ویب سایت های (www.npa.gov.af) و (www.mcit.gov.af) و با گذاشتن پیام به ایمیل آدرس amanzafar23@gmail.com   همچنان ذریعه CD Driver از مدیریت تدارکات امورساختمانی  ریاست، تدارکات واقع محمدجان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزل۱۴ اطاق شماره ۹۱۲ بدست آورده،  اسناداظهارعلاقمندی خویش  را مطابق شرایط مندرج اسناد درخواست اظهارعلاقمندی REOI و TORاز تاریخ نشراعلان الی ساعت (4:00) چهار بجه بعد از ظهر روز دو شنبه مورخ 1/11/1397 به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند. EOI ناوقت ارایه شده قابل اعتبار نمی باشد.

 

با احترام

Documents

tor_for_moe_audit_v1.0.pdf
audit-reoi.pdf

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۰:۴۴ کایل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۰:۴۰ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

تدارک خدمات حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر میدان شهر الی کندهار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۷ - ۸:۱۲ کابل
Background image

بازگشت به داوطلبی ها