تفتیش، نظارت و ارزیابی خدمات برای پروژه پرداخت معاشات از طریق مبایل اداره آسان خدمت

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

شماره داوطلبي: MCIT/AK/97/CS-013/QCBS

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (Lot-Audit/Monitoring and Evaluation Services for Asan Khedmat Mobile Salary Payment (MSP)) اشتراک نموده، اسناد درخواست اظهارعلاقمندی (TORو REOI) را از ویب سایت های (www.npa.gov.af) و (www.mcit.gov.af) و با گذاشتن پیام به ایمیل آدرس amanzafar23@gmail.com   همچنان ذریعه CD Driver از مدیریت تدارکات امورساختمانی  ریاست، تدارکات واقع محمدجان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزل۱۴ اطاق شماره ۹۱۲ بدست آورده،  اسناداظهارعلاقمندی خویش  را مطابق شرایط مندرج اسناد درخواست اظهارعلاقمندی REOI و TORاز تاریخ نشراعلان الی ساعت (4:00) چهار بجه بعد از ظهر روز دو شنبه مورخ 1/11/1397 به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند. EOI ناوقت ارایه شده قابل اعتبار نمی باشد.

 

با احترام

Documents

tor_for_moe_audit_v1.0.pdf
audit-reoi.pdf

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۴:۳۹ Kabul
Background image

تفتیش، نظارت و ارزیابی خدمات برای پروژه پرداخت معاشات از طریق مبایل اداره آسان خدمت

شماره داوطلبي: MCIT/AK/97/CS-013/QCBS

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (Lot-Audit/Monitoring and Evaluation . . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۹ - ۹:۳۵ کابل
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، پروژه تهيه و تدارک پنجهزار (5000) سيت تيلفون های سيمداررا به شرکت . . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۹ - ۹:۲۳ کابل
Background image

تعدیل شماره 1 شرطنامه خدمات غیر مشورتی تهیه و تدارک پروژه خدمات گسترش و توزی محصولات (سیمکارت ها و کریدت ها) شبکه سلام در مرکز و ولایات، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تعدیل شماره 1: برای شرطنامه

اسم پروژه: تهیه و تدارک پروژه خدمات گسترش و توزی محصولات (سیمکارت ها و کریدت ها) شبکه سلام در مرکز و ولایات، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شماره . . .

بازگشت به داوطلبی ها