تفتیش، نظارت و ارزیابی خدمات برای پروژه پرداخت معاشات از طریق مبایل اداره آسان خدمت

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

شماره داوطلبي: MCIT/AK/97/CS-013/QCBS

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (Lot-Audit/Monitoring and Evaluation Services for Asan Khedmat Mobile Salary Payment (MSP)) اشتراک نموده، اسناد درخواست اظهارعلاقمندی (TORو REOI) را از ویب سایت های (www.npa.gov.af) و (www.mcit.gov.af) و با گذاشتن پیام به ایمیل آدرس amanzafar23@gmail.com   همچنان ذریعه CD Driver از مدیریت تدارکات امورساختمانی  ریاست، تدارکات واقع محمدجان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزل۱۴ اطاق شماره ۹۱۲ بدست آورده،  اسناداظهارعلاقمندی خویش  را مطابق شرایط مندرج اسناد درخواست اظهارعلاقمندی REOI و TORاز تاریخ نشراعلان الی ساعت (4:00) چهار بجه بعد از ظهر روز دو شنبه مورخ 1/11/1397 به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند. EOI ناوقت ارایه شده قابل اعتبار نمی باشد.

 

با احترام

Documents

tor_for_moe_audit_v1.0.pdf
audit-reoi.pdf

داوطلبی های بیشتر...

شنبه ۱۳۹۸/۱/۳ - ۱۰:۷ Kabul
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد 96 قلم قرطاسیه ضرورت سال مالی 1398

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی تهیه وخریداری 96 قلم قرطاسیه ضرورت سال مالی 1398  را به  شرکت محترم  . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۰:۵۲
Background image

اعلان پروژه توسعه و عصری سازی ریاست پست تجهیزات آی ایف ایس‎

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  توسعه و عصری سازی ریاست پست/تجهیزات آی ایف ایس اشتراک نموده وآفر های خویش . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۱۴:۲۴ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی رنگ های پرنتر و تجهیزات آی تی برای سال مالی 1398

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  رنگ های پرنتر و تجهیزات آی تیبرای سال مالی 1398 اشتراک نموده وآفر های خویش . . .

بازگشت به داوطلبی ها