تعدیل شماره (۱) شرطنامه تهیه تجهیزات امنیتی تکنالوژی معلوماتی و آپگرید مرکز ملی معلومات

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

شماره داوطلبی: NPD/MCIT/1402/NCB/G-04/Rebid

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قبلاً پروژه تهیه تجهیزات امنیتی تکنالوژی معلوماتی و آپگرید مرکز ملی معلومات با شماره تشخیصیه: NPD/MCIT/1402/NCB/G-04/Rebid را به اعلان داوطلبی سپرده بود که بالاثر درخواست داوطلبان، در شرطنامه پروژه متذکره تعدیل بمیان آمده است.

داوطلبان محترم می‌توانند تعدیل شماره (۱) شرطنامه را از ویب سایت‌های ریاست عمومی اداره امور {https://aop.gov.af/dr/access_to_information/administrative} یا وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی {https://mcit.gov.af/dr/all-tenders} و یا از ایمیلهای planningnpa@gmail.com و Vyarmassoud@gmail.com  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، تعدیل شماره (۱) و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ مندرج شرطنامه به آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشائی ریاست تدارکات ملی ارائه نمایند.

جلسه آفرگشایی به ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر بتاریخ ۱۸ قوس ۱۴۰۲در ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل افغانستان تدویر می‌یابد.

اسنادها:

لینک تعدیل شرطنامه شماره (۱)

بااحترام

الحاج مولوی نجیب الله "حقانی"

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۲۳:۴۲ کابل وزارت مخابرات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۲ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، وسایل فایبرنوری و ۶۰ کیلومتر پایپ HDPE

تهیه و تدارک ۲ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، وسایل فایبرنوری و ۶۰ کیلومتر پایپ HDPE

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۵:۳۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

اعمار سایبان برای جنراتور ذخیره تیل ، تهیه و تدارک تهیه مبلایل ارائه برنامه آموزشی PMP به آمریت و روسا

اعمار سایبان برای جنراتور ذخیره تیل ، تهیه و تدارک تهیه مبلایل ارائه برنامه آموزشی PMP به آمریت و روسا

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۵:۲۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

اطلاعيه تصميم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل

اطلاعيه تصميم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل

بازگشت به داوطلبی ها