تعدیل شماره (۱) شرطنامه تهیه تجهیزات امنیتی تکنالوژی معلوماتی و آپگرید مرکز ملی معلومات

naweed_admin

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره داوطلبی: NPD/MCIT/1402/NCB/G-04/Rebid

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قبلاً پروژه تهیه تجهیزات امنیتی تکنالوژی معلوماتی و آپگرید مرکز ملی معلومات با شماره تشخیصیه: NPD/MCIT/1402/NCB/G-04/Rebid را به اعلان داوطلبی سپرده بود که بالاثر درخواست داوطلبان، در شرطنامه پروژه متذکره تعدیل بمیان آمده است.

داوطلبان محترم می‌توانند تعدیل شماره (۱) شرطنامه را از ویب سایت‌های ریاست عمومی اداره امور {https://aop.gov.af/dr/access_to_information/administrative} یا وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی {https://mcit.gov.af/dr/all-tenders} و یا از ایمیلهای planningnpa@gmail.com و Vyarmassoud@gmail.com  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، تعدیل شماره (۱) و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ مندرج شرطنامه به آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشائی ریاست تدارکات ملی ارائه نمایند.

جلسه آفرگشایی به ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر بتاریخ ۱۸ قوس ۱۴۰۲در ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل افغانستان تدویر می‌یابد.

اسنادها:

لینک تعدیل شرطنامه شماره (۱)

بااحترام

الحاج مولوی نجیب الله "حقانی"

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

More tenders

Mon, Apr 08 2024 8:40 AM Kabul, Ministry of Telecommunications and IT, Afghan Telecom Telecommunications Company, 4th floor - procurement department
Background image

NOTICE OF PROCUREMENT OF IP- ROUTERS’ EQUIPMENT FOR THE KABUL METRO NETWORK CONTRACT AWARD DECISION

NOTICE OF PROCUREMENT OF IP- ROUTERS’ EQUIPMENT FOR THE KABUL METRO NETWORK CONTRACT AWARD DECISION

Thu, Jan 11 2024 12:15 PM Procurement Department, Afghan Telecom Corporation, Ministry Communication and IT, , Kabul – Afghanistan
Background image

Amendment No.4 INVITATION FOR BIDS Procurement of New Billing System for SALAAM Network

Amendment No.4 INVITATION FOR BIDS Procurement of New Billing System for SALAAM Network

Thu, Jan 04 2024 8:51 AM Ministry of Communication and Information Technology, Afghan Telecommunication Corporation (AFTEL), Procurement Directorate, Mohammad Jan Khan Watt, Post Parcel Building, 4th Floor
Background image

Amendment No.6 INVITATION FOR BIDS: Procurement of ISP Backbone Equipment for Kabul & Regional Sites

Amendment No.6 INVITATION FOR BIDS: Procurement of ISP Backbone Equipment for Kabul & Regional Sites

Back to tenders