انفوګرافیکونه

سواد دیجیتلی دیجیتلی سواد ۲
طرح پلان‌های موثر پشتو (ITU) در سال ۱۸۶۵ نخستین پشتو
توسعه فناوری پشتو ۱۷ می روز جهانی مخابرات پشتو
یکی از اهداف اتحادیه بین المللی مخابرات در سال ۲۰۲۱ پشتو ۱۷ می روز جهانی مخابرات
پالیسیو طرح کولو او ملی پروژه پروسو دیجیتل کولو باندی کار کوی انفوگرافیک
د دی وزارت عمده فعالیتونه اصلی موخي او مسولیتونه انفوګرافیک