افزایش ظرفیت شبکه مخابراتی سلام تا حدود ۶.۱ میلیون مشترک

Alireza Khaliqyar
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۷/۱۷ - ۱۵:۳۴
افزایش ظرفیت شبکه مخابراتی سلام تا حدود ۶.۱ میلیون مشترک

امروز سه شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷، محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رئیس هیئت مدیرۀ شرکت مخابراتی افغان تیلی کام قرار دادی را به هدف افزایش ظرفیت شبکه مخابراتی سلام تا حدود ۶.۱ ملیون مشترک شرکت مخابراتی افغان تیلی با شرکت جهاني ZTE به امضا رسانيد.
محترم آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور در این مراسم صحبت می نمود ابراز داشت: با تطبیق مفاد قرارداد که حدود ۸ ماه را احتوا مي كند، ظرفیت شبکه مخابراتی سلام از سه ملیون به شش میلیون مشترک خواهد رسید و ما را قادر به توسعه خدمات مخابراتی به مناطق دوردست کشور، ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی و انترنتي، افزایش پیشکشها و تخفیف ها و مدیریت مالی مشترکین این شبکه خواهد ساخت.
در حال حاضر شبکه مخابراتی سلام ظرفیت سه ملیون و یک صد هزار مشترک را داشته و هیئت مدیرۀ این شرکت در تلاش آنست تا خدمات با کیفیت مخابراتی توأم با پوشش متوازن در سطح کشور ارائه نماید.

تازه ترین خبر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۲۵ - ۱۱:۲۹

50 تن از کورس آموزشی شش ماهه تکنالوژی معلوماتی فارغ گردیدند

امروز 25 میزان 1397 به مناسبت فراغت  50 تن از کورس آموزشی شش ماهه تکنالوژی معلوماتی (Diploma in Information Technology) در ولایت پکتیا تجلیل بعمل آمد.

دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۲۳ - ۹:۳۰

اشتراک در مجلس استفاده از انترنت اشیا (Internet of things)

دوشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷

محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان امروز در مجلس اختتامیۀ Incredible IoT انترنت اشیا در حالیکه رئیس پوهنځی کمپيوتر ساینس، معين مالی و. . .

شنبه ۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۱۵:۵۳

از روز جهانی پست تجلیل بعمل آمد

کابل - افغانستان : وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از روز جهانی پست طی محفل با شکوهی در حالیکه هیئت رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژِی معلوماتی، مقامات دولتی، سفیر کبیر کشور چین در کابل،. . .

بازگشت به خبر