اعلان دعوت برای داوطلبی

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، جمهوری اسلامی افغانستان

تمویل کننده

بانک جهانی

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

Critical Upgrade of Afghanistan National Data Center (ANDC) – IT Equipment, RFB No: NPA/MOCIT/99/G-7249/ICB (MCIT-DC/PIU/2020/G-2)

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

۳۱ مارچ ۲۰۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

آدرس برای ستلیمی آفر

توجه: سکرتیریت تسهیل آفرگشایی

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، سکرتریت آفر گشایی، ناحیه دوم

شماره تماس:  +93 (0) 20-292-6290| + (93) 791 045 5055

ایمیل آدرس: bfs-npa@npa.gov.af

ویب سایت جهت دریافت آفر

داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از سایت رسمی اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و یا www.ageops.ne و یا www.mcit.gov.af  بدست آورند. در صورت بروز کدام مشکل در دریافت اسناد داوطلبی از ویب سایت، میتوانند با ارسال ایمیل به آدرس:

mohsin.nisar@npa.gov.af Copy to hikmatullah.asad@npa.gov.af, aziz.obaidi@npa.gov.af, pfd_d_08@npa.gov.af, walid.noori@digitalcasa.gov.af

آنرا دریافت نمایند.

مبلغ تضمین آفر

تضمین بانکی به مبلغ ۲۰،۰۰۰ دالر امریکایی

 

اسنادهای داوطلبی:

نام IFB

نام SBD-IT equipment

اسنادهای تعدیلات:

موجود نیست

اعلان داوطلبی:

نام English

نام National

 

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ - ۱۳:۱۲ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه ضرورت سال مالی ۱۴۰۰

وزارت مخابرات و تكنالوژب معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه...

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۱۶:۵۴ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی ارائه خدمات اینترنتی برای سه شفاخانه

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و تدارک ارائه خدمات اینترنتی برای سه شفاخانه کابل، هرات و ننگرهار ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۱:۳۴ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک سه قلم روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه وتدارک سه قلم روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ اشتراک نموده و آفر های...

بازگشت به داوطلبی ها